Ökad försäljning av ekologisk frukt

Positiva nyheter i Dagens Nyheter. Försäljningen av ekologisk frukt har tagit fart efter Testfaktas undersökning för ett halvår sedan, som visade att oekologiska bananer innehöll upp till sju olika bekämpningsmedel, inte bara i skalet utan även i själva fruktköttet. De ekologiska bananerna innehöll inga spår av bekämpningsmedel.

Det positiva är också att försäljningskurvan inte vänt nedåt efter en period som det brukar enligt DN, och att även andra ekologiska frukter och grönsaker efterfrågas allt mer. Enda invändningen jag har på artikeln är avslutningen där det skrivs att det inte är någon fara för barn att äta upp till fyra besprutade bananer per dag eftersom halterna ändå är under EU:s gränsvärden. Då glömmer man att barnet får i sig andra ämnen än de från bananerna och den så kallade cocktaileffekten, som innebär att flera kemikalier som tas upp av kroppen kan samverka så att totala effekten blir värre än summan av dem. 1+1 blir alltså inte 2 utan kan bli 3.

Nåja, positivt att fler köper ekologiskt hur som helst!

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>