”Överdåd är ingen mänsklig rättighet”

Läste en debattartikel i Svenska Dagbladet med titeln ”Överdåd är ingen mänsklig rättighet”, skriven av Emma Wikberg. Jag uppmanar alla att läsa den! Det hon skriver är så bra, smarta och igenkännande beskrivningar över den argumentation som används för att bemöta varningar om klimathot, hotade fiskbestånd eller andra miljöhot.

Konsumenter uppvisar tecken på kränkthet varje gång nedslående forskningsresultat med åtföljande rekommendationer presenteras. Rör inte min räkcocktail! Försök inte ta ifrån mig nöjet att flyga till Thailand en gång om året! Och tro inte att jag tänker ge upp min fredagsbiff!

Emmas debattartikel kommer veckan efter att WWF förra veckan gav rött ljus för nordhavsräkorna. Ett beslut som fått butiker att tveka, ska vi verkligen inte sälja räkor?! Visst blir det tydligt att det finns en ökad benägenhet att ha åsikter kring miljöproblem och hotad natur som ligger långt bort. Klart att tiger och andra exotiska djur ska fredas, men inte vargen. Klart att regnskogen ska skyddas, men inte våra egna gammelskogar. Det är illavarslande att indier och kineser börjar skaffa sig bilar, men det är inget problem att jag har två och åker till Thailand minst en gång per år.  Men förhoppningsvis har vi väl kloka politiker som förstår att något måste göras och som tar politiska beslut om lagar och styrmedel?

Politikerna måste genomgående uppvärdera vetenskapliga rekommendationer i förhållande till enskilda näringsidkares och deras lobbyisters kortsiktiga intressen. Och vi måste alla sluta bete oss som jättebebisar – och släppa föreställningen att överdåd är en mänsklig rättighet.

Att politikerna skulle kunna ställa sig över kortsiktiga intressen i form av lobbyister och enskilda näringsidkare är nog att hoppas på för mycket. Att en politiker skulle ta nödvändiga men obekväma beslut som riskerar att påverka opinionssiffrorna är tyvärr osannolikt. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson bekräftar mina farhågor i dagens DN.

3 comments

  1. Pingback: Det svenska räkfisket behöver reformeras | Njord
  2. Pingback: Lönsamheten i det svenska räkfisket | Njord
  3. Pingback: Räkfisket och rödlistningen | Svensson

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>