Missbildade penisar

Andelen pojkar som föds med missbildad penis ökar. Hypospadi som missbildningen kallas har sedan 1990 ökat från 4,5 till 8 pojkar per 1000 födda. Det närmar sig alltså 1 procent av alla pojkar som föds i Sverige. Kända riskfaktorer sedan tidigare är enligt Dagens medicin låg födelsevikt, provrörsbefruktning och föräldrar från Asien, men ingen av dessa faktorer kan förklara orsaken till ökningen. En koppling mellan hypospadi och exponering för hormonstörande ämnen kan inte uteslutas men är inget som har studerats säger en av forskarna bakom studien, Anna Skarin Nordenvall.

Eftersom det inte omfattats av studien så kan forskarna självklart inte fastställa ett eventuellt samband mellan ökningen av missbildade penisar och exponering för hormonstörande ämnen. Dock är detta känt sedan tidigare, bland annat finns en rapport från världshälsoorganisationen WHO som du kan läsa mer om här. Arbetet med den rapporten har letts av professor Åke Bergman vid Stockholms universitet. Vilka är då dessa hormonstörande ämnen och hur exponeras vi? Några exempel på ämnen är ftalater, bromerade flamskyddsmedel, bly och kvicksilver, men det finns massor av andra. Ett fåtal av dessa har förbjudits helt eller för vissa specifika användningsområden. De andra finns i vår vardag och vi måste själva välja bort dem, så illa är det. Det finns all anledning att återkomma till detta i kommande inlägg här på bloggen men det finns också en del böcker för den som är intresserad. En bok som jag och min sambo läser just nu är Förgiftad, av Rick Smith och Bruce Lourie. Hittade en intervju med den ene av författarna med rubriken ”Man ska inte behöva vara kemist för att handla till sina barn”. Nej, det borde man inte behöva vara men ibland känns det så. Och det är inte bara vad man köper till sitt barn, fostret är utsatt för dessa ämnen redan under graviditeten.

Ett syfte till att jag startade den här bloggen var att dela med mig av kunskap och erfarenheter som jag fått på vår resa mot en mer giftfri, ekologisk och hållbar vardag. Därför kommer jag garanterat att återkomma till problematiken kring alla dessa oönskade och skadliga kemikalier och hur vi åtminstone kan minska dem i vår omgivning. Vi kan inte göra något åt det som redan har skett, men vi kan påverka det vi utsätter oss själva och våra barn för i framtiden!

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>