Varannan testad plastprodukt innehöll farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har testat 62 olika sorters plastprodukter som handväskor, pennskrin, plånböcker och fodral till mobiltelefoner. De analyserade om de innehöll kortkedjiga klorparaffiner, vissa ftalater och blysalter. Dessa ämnen finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Hälften av de undersökta produkterna innehöll något av dessa hälso- och miljöfarliga ämnen!

Plastprodukter
Dessa plastprodukter har ingen koppling till undersökningen

16 varor innehöll höga halter av kortkedjiga klorparaffiner och 11 varor innehöll dem i låga halter. Dessa klorparaffiner är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer samt mycket långlivade och de bryts inte ned i naturen.

På de 62 produkterna gjordes 66 analyser av förekomst av ftalaten DEHP. I 32 av dessa analyser förekom ftalaten i höga halter. DEHP är hornmonstörande och kan skada fortplantningsförmågan. DEHP är förbjudet i leksaker och barnavårdsprodukter om halten överskrider 0,1 % (1000 ppm). De produkter som testats är inte leksaker eller barnavårdsprodukter, men som alla föräldrar känner till så vill små barn smaka på det mesta, inte bara på det som definieras som leksak eller barnavårdsprodukt. Därför är det mycket oroande att pappas mobiltelefonfodral och storebrors pennskrin kan innehålla skadliga halter av ftalater som den lilla smaskar i sig.

Kemikalieinspektionen publicerar inte vilka produkterna är som nu dras tillbaka från marknaden, eller vilka produkter som innehöll ftalater. Men eftersom uppgifterna är offentliga har ”kemikaliegruppen” vid Naturskyddsföreningen i Karlstad tagit del av dem och publicerat dem på sin hemsida. Här kan du ta del av den fullständiga listan över testade produkter och resultat. Försäljningen av de varor som innehöll de förbjudna kortkedjiga klorparaffiner har stoppats av företagen. De som innehöll ftalater är (tyvärr) inte förbjudna enligt lag eftersom de inte är leksaker eller barnavårdsprodukter, så de produkterna kan företagen fortsätta att sälja.

Det Kemikalieinspektionen gjort är ett stickprov och det finns ju hur mycket plastprodukter som helst på marknaden. Men resultatet visar att vi kan misstänka att varannan mjuk plastprodukt innehåller höga halter av hormonstörande ftalater. Det är skrämmande och något som vi måste förhålla oss till. När du kollar i listan kan det vara bra att komma ihåg att för leksaker och barnavårdsprodukter (saker som barn förväntas smaka på) är högsta tillåtna halt 1000 ppm. En Hello kitty-handväska som testades innehöll 55 000-66 000 ppm!

Ja, det är lätt att nedslås av detta resultat. Hemma hos oss far sonen runt och ska undersöka allt som han får tag på. Hur mycket får han i sig av dessa skadliga kemikalier när han provsmakar på en elsladd? Men vi får istället för att stoppa huvudet i sanden försöka göra något bra av det, på flera plan. I vår vardag kan vi minimera plasten och välja tillverkare som garanterar ett bra innehåll när vi ändå köper plast. I ett större sammanhang så kan vi höja våra röster och göra klart för våra politiker att vi vill ha lagstiftning som förbjuder dessa farliga ämnen och som gör det kännbart för de företag som ändå säljer dem. Och även i det stundande valet är det viktigt att ha med dessa frågor. Både lokalt, där det bland annat bestäms vad våra barn ska utsättas för i förskola och skola, och i riksdagen där våra lagar stiftas. Jag hoppas en kommande regering också satsar mer pengar på Kemikalieinspektionen så att de kan göra ännu fler marknadskontroller som denna i framtiden.

Låt oss hjälpas åt att sprida till våra vänner, kollegor och släktingar hur illa det är. När ännu fler börjar ifrågasätta rimligheten i vad vi utsätter oss själva och våra barn för kommer trycket att öka på politiker och företagen. För det kan ju inte få fortsätta vara på det här viset.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>