Våga fråga!

Borde inte vi konsumenter få veta om en vara innehåller ett farligt ämne? Det kan man tycka men så är tyvärr inte EU:s kemikalieförordning REACH utformad. Inom REACH finns den så kallade kandidatförteckning där särskilt farliga ämnen listas efter beslut av den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Men den som säljer en vara är alltså inte skyldig att meddela att varan innehåller ett särskilt farligt ämne. Istället är det upp till oss konsumenter att fråga, då är nämligen butiken skyldig att meddela vilka ämnen på kandidatförteckningen som finns i en koncentration över 0,1 % samt information om hur varan hanteras på ett säkert sätt.

Jag tycker det är heltokigt. Från producent och nedåt i kedjan ska det finnas information om vilka av dessa ämnen som varan innehåller, men den behöver inte meddelas till konsumenten om inte han eller hon ställer en direkt fråga. Som om eventuellt alkoholinnehåll i en dryck inte skulle anges på flaskan utan du vore tvungen att fråga för att få veta.

Jag har tidigare skrivit flera inlägg om Kemikalieinspektion kontroll av plastprodukter där hälften av de analyserade varorna innehöll särskilt farliga ämnen från kandidatförteckningen (summering och länkar till alla inlägg hittar du här). Det vi som konsumenter kan göra är alltså att fråga och det finns en blankett framtagen av Kemikalieinspektionen som man kan använda.

Ja, det är sjukt att vi ska behöva fråga för att få veta om det vi köper innehåller farliga ämnen. Men nu när reglerna är som de är, borde vi kanske använda den möjlighet vi ändå har. Genom att använda blanketten för att fråga butiken skapas förhoppningsvis en medvetenhet hos butikerna kring dessa frågor. Om de får massor av förfrågningar blir det ohanterbart för dem och det enda rimliga sättet att hantera det skulle bli att ange farliga ämnen direkt på varan. Vilket jag tror skulle leda till en ökad strävan att inte använda dessa ämnen i produkterna.

Så låt oss våga fråga! Känner man sig inte bekväm med att fråga i butiken kan man ju alltid maila sin fråga.

2 comments

  1. Pingback: Miljömärkt pulka | Ekopappan
  2. Pingback: EU-dom ger bättre kemikalieinformation |

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>