Ekologisk odling, räddning eller katastrof?

Ni har väl inte missat de senaste dagarnas debatt om ekologisk mat. I söndags skrev tre forskare och en före detta programchef vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en debattartikel i Svenska dagbladet, ”Ekologisk odling – vägen till svält”. De fyra har länge fört ett korståg mot ekologisk odling och är nu aktuella med boken Den ekologiska drömmen. Redan 2010 fick de kritik för brister i det vetenskapliga arbetet och för sin ovilja att ta hänsyn till saker som talar emot deras egna forskningsresultat (länk till artikel från 2010).

Foldrar Naturskyddsföreningen
Vägen till katastrof?

Redan på söndagen kom kritik mot artikeln från forskarkollegor på SLU som bland annat säger att ”forskarna inte är uppdaterade på den senaste forskningen…” och att det finns rapporter från FN som visar att ekologisk odling kan öka skördarna i tredje världen. I samma artikel säger Svante Axelsson, generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen, att det här är ”gamla argument som basuneras ut med jämna mellanrum” och han menar också att svält beror på fattigdom snarare än brist på mat.

Igår (måndag) var det många som bemötte kritiken mot den ekologiska maten. Ledaren i Dagens nyheter ”Ekologiskt jordbruk behövs – också” kritiserar framförallt forskarna för att inte alls ta upp köttproduktionen när man talar om en långsiktigt hållbar matproduktion, samt för att deras resonemang kring gifter i maten haltar.

Naturskyddsföreningen publicerade ”Svar på tal om ekologiskt och svält”, där man med stöd i svensk och internationell forskning bemöter de viktigaste punkterna i kritiken. De menar också att de fyra missar den stora bilden och att forskarvärlden i övrigt är eniga om att jordbruket måste ställa om.

KRAV förklarar också varför de fyra ekokritikerna har fel i ”Ekologisk odling – vägen till bättre hälsa”. Där bemöter man kritiken mot att ekologisk mat inte är giftfri. Den ekologiska maten bidrar inte till att gifter sprids, däremot kan den givetvis ”smittas” av gifter från annan odling, industriutsläpp etc. Men det är knappast den ekologiska odlingens fel, utan tvärtom. Dessutom har det i ett flertal undersökningar hittats bekämpningsmedel i oekologisk frukt medan den ekologiska varit fri från sådana ämnen (bekämpningsmedel i äpplen).

Aftonbladets Eva Franchell skriver om den kamp som ”de fyras gäng” fört genom åren och sammanfattar deras budskap med ”Genmanipulera och förgifta – annars går jorden under”.

Så, vem ska man tro på. För mig krävs det mycket mer än fyra notoriskt ekokritiska män från SLU för att övertygas om att det är bättre med konstgödslad och besprutad mat. Det olyckliga är att de redan kritiska får vatten på sin kvarn, vilket även kan påverka de som är lite tveksamma. Att debattartikeln bemöts är så klart bra, men det får inte lika stort utrymme i media som den första debattartikeln. Givetvis ska alla få ge sin syn på frågan, och ekologisk odling tål att debatteras. Men på något sätt känns det ändå olyckligt att dessa män, som under flera år fört en enveten kamp mot det ekologiska, får ett så stort mediautrymme. Nu är det än viktigare att vi står upp för det ekologiska!

2 comments

  1. Camilla

    Bra inlägg!

    SVT hade en intervju om ämnet. Jag tyckte om tanken att forskningsresurser inte ska läggas på att stoppa ekologisk lantbruk utan istället utveckla den. Lyckas man använda naturens kretslopp istället för att arbeta emot den så har vi mycket mer att vinna på alla plan. Likaväl skulle väl alla med egen trädgård kunna odla lite grönt själva?

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>