Bly, kadmium och kvicksilver i smycken

Kemikalieinspektionen har tillsammans med cirka 100 kommuner granskat så kallade oäkta smycken. Kommunerna har tillsammans inspekterat omkring 500 butiker och Kemikalieinspektionen cirka 100 importörer och tillverkare. Resultatet är nedslående.

18% av smyckena innehöll halter av kadmium eller bly över tillåtet gränsvärde, alternativt gav ifrån sig otillåtna halter av nickel. Som om inte det är illa nog så var det betydligt fler som gav utslag vid en första screening, men eftersom de hade importerats innan reglerna trätt kraft skickades de inte på analys och ingår därför inte i de 18 procenten. Vi kan alltså utgå från att mer än vart femte smycke innehåller höga halter av något av dessa farliga ämnen. Vanligast var ett högt innehåll av bly följt av kadmium. I tre av smyckena hittades kvicksilver!

Smycken
Smyckena på bilden har ingen direkt koppling till texten

Det är inte farligt att bära ett smycke med för höga halter av bly eller kadmium enligt Kemikalieinspektionen. Men om man suger på smycket eller råkar svälja det riskerar man att få i sig dessa ämnen. Det finns också en liten risk att man får det i sig om man tar i smycket och sedan i mat som man äter (eller som någon annan äter).

Jag vet några som tycker det är roligt att pilla på smycken och som gärna suger på dem om de får. Våra barn! Den kontroll av oäkta smycken som nu gjorts visar hur viktigt det är att skydda barnen från dessa produkter. Att inte låta små barn fingra och suga på smycken av okänd kvalitet. Och att inte låta äldre barn köpa dessa billiga smycken som på köpet lagrar tungmetaller i deras kroppar.

För den som vill läsa mer finns Kemikalieinspektionens rapport Smycken i detaljhandeln, Tillsyn 1/15.

5 comments

  1. Fredrik

    Det har tom förekommit att barn som svalt smycken innehållandes bly har dött pga blyförgiftning. Vet dock inte om det har hänt i Sverige.

  2. Ida

    Det är verkligen inte ok att dessa gifter finns i allt som faktiskt är vår vardag! Jag såg i morse ett inslag om gifter (plast) i förskolorna och det är ju hög tid att diskussionen tas upp, men det är skrämmande hur oförstående och förvånande alla i inslaget var. Tack för en upplysande blogg förresten!

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>