Viktig forskning om cocktaileffekten

Ett pågående forskningsprojekt ska ta reda på vilka kombinationer av kemikalier som har negativ påverkan på vår hälsa. Idag tas inte hänsyn till detta, som brukar kallas cocktaileffekt, utan gränsvärden sätts för varje enskilt ämne. Läs mer om forskningsprojektet här.

Extrakt
Skärmavbild från Extrakts hemsida

Det är inte ovanligt att man möts av attityden att lite kemikalier inte är någon fara. På MVC och BVC är informationen om kemikalier och hormonstörande ämnen mer eller mindre obefintlig. Därför är det jätteviktigt med forskning eftersom den på sikt kan påverka både lagstiftning och de råd som ges till bland annat föräldrar.

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>