Ojnareskogen räddas

Ojnareskogen
Skärmavbild från dn.se 18 aug 2015

Enligt Dagens nyheter har nu regeringen bestämt sig för att föreslå att hela området kring Bästeträsk på Gotland blir Natura 2000-område. Det skulle med största sannolikhet stoppa Nordkalks planer på en kalkstenstäkt i Bunge. Om uppgifterna stämmer är det bara att gratulera, och tacka, de som i tio år kämpat för att skydda området.

Ett av argumenten för ett kalkbrott i området har varit arbetstillfällen. Men efter några årtionden är kalken slut, arbetstillfällena borta och det som återstår är förstörd natur och problem med färskvattenförsörjningen. Även när det handlar om arbetstillfällen måste vi tänka på långsiktig hållbarhet.

Mönstret känns igen. Northlands gruva i Pajala skulle rädda bygden. Nu är bolaget i konkurs och miljön går inte att återställa (länk). I Kallak (Gállok) vill Jokkmokk Iron Mines starta en järnmalmsgruva, vilket lett till stora protester. Förutom att naturvärden skulle gå till spillo skulle även rennäringen drabbas, även denna fråga ligger nu på regeringens bord.

Visst behövs arbetstillfällen, inte minst i de glesbygdsområden där dessa etableringar oftast föreslås. Men nog måste vi tänka längre än att vi offrar natur och miljö för att under några år generera arbetstillfällen. Men ger det inte pengar då? Jo, en halv promille (!) av värdet på mineralen tillfaller den svenska staten. Det täcker naturligtvis inte ens den infrastruktur som bolagen servas med i form av exempelvis vägar och järnväg.

Förutom den miljöpåverkan som gruvor innebär är det här också ändliga resurser som vi borde vara rädda om och hushålla med. Inte ge bort i utbyte mot något vars värde är förlorat på några årtionden.

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>