Taggad: allergi

Kemikalier i kläder

Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport över risker med kemikalier i textilier. Det är ingen upplyftande läsning men jag har ändå tagit del av den och nedan kommer en liten sammanfattning. Vill du ta del av rapporten i sin helhet hittar du den här.

Kläder

I Sverige konsumerar vi 14 kg textilier per person och år. Statistik från EU visar på en genomsnittlig konsumtion över 19 kg. Kläder utgör två tredjedelar av den totala mängden textilier. Andra siffror visar att privatpersoners konsumtion av kläder och skor ökade med 40 % i Sverige under perioden 2002-2012. För varje kilo textil som produceras behövs tre kilo kemikalier! Totalt identifierade Kemikalieinspektionen 2400 kemikalier som används i tillverkningen av textilier, av dessa utgör cirka 10 % en potentiell risk för människors hälsa.

Vissa kemikalier tillsättts för ett givet syfte och ska finnas kvar i produkten under dess livstid, till exempel färgämnen, flamskyddsmedel, impregneringar och antibakteriella medel. Andra kemikalier är rester från tillverkningen av tyget och tillför ingen egenskap till tyget, till exempel lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel och formaldehyd. Oavsett varför kemikalien hamnat i tyget så finns det i båda grupperna ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

De identifierade direkta azofärgämnena har egenskaper som är associerade med en ökad risk för cancer och fosterskadande effekter, medan de identifierade syraazofärgämnena och doftämnena har egenskaper som är associerade med en ökad risk för allergi.

Vi människor exponeras för dessa kemikalier och tar upp dem via huden, munnen eller genom inandning. Att huden kan ta upp kemikalier från kläder är inte så konstigt och detta är för de flesta människor den huvudsakliga exponeringen. Upptag genom munnen är kanske inte så vanligt förutom för en liten typ av människor, våra barn. De stoppar kläder och andra textilier i munnen och suger på så sätt i sig kemikalierna.

Direkta och syrafärgämnen är löst bundna till textilfibrer och i synnerhet små barn, som suger eller tuggar på textilier, kan vara utsatta i hög grad.

Dessutom kryper de omkring och får damm på händerna som sedan stoppas i munnen. Dammet i våra hem kommer bland annat från fibrer som lossnat från kläder och andra textilier. Exponering genom inandning är mest aktuellt för dem som jobbar inom textilbranschen då ämnen till största del avges då produkten är ny.

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen om att sammanställa en rapport om riskerna för hälsa och miljö med farliga kemikalier i textilier. Den ”ska kunna utgöra ett underlag för fortsatt riskbegränsning och utveckling av regler inom EU om farliga kemikalier i textilier” och har inte oss konsumenter som målgrupp. Den ger därför inga egentliga tips och råd kring hur du och jag kan undvika eller minska exponeringen för dessa ämnen. Därför återkommer jag med ett inlägg i morgon om vad vi kan göra för att minska vår exponering.

Fårfäll ger skydd mot astma och allergi

Ja, åtminstone visar tysk forskning på sådana effekter rapporterar SVT. Om barnet utsätts för allergiframkallande ämnen och mikroorganismer under sina första månader i livet skapar kroppen motståndskraft som minskar risken för exempelvis astma senare i livet.

När vi köpte fårfällen till sonen var det för att ha ett fukt- och värmereglerande naturmaterial närmast honom, inte för att skapa ”en miljö inte helt olik en bondgård”. Men har fällen förutom att gett honom en skön sömn i vagnen även haft dessa effekter är det bara att tacka och ta emot :-)