Taggad: barnkläder

Sonens nya (pojk)kläder

Jag tog med sonen ned på stan för att handla lite nya kläder till honom. Jag hade läst att Lindex har GOTS-certifierade barnkläder, så vi gick dit. Vadå GOTS kanske du tänker, räcker det inte med ekologiskt? När det står att kläderna är gjorda av ekologisk bomull betyder det att bomullen har odlats ekologiskt, men det säger ingenting om vad som hände sedan. Bearbetning och färgning kan i hög grad bidra till att slutprodukten avger oönskade kemikalier som inte är bra för oss.

Fördelen när ett plagg bär GOTS-märket är att det har ställts krav på hela processen, från odlingen fram till det färdiga plagget förpackas. Med en certifiering som GOTS sker även en tredjepartskontroll av produktionen, på liknande sätt som det görs med ekologisk mat. Läs mer om kemikalier i kläder och om olika miljömärkningar av textilier, i ett av mina tidigare inlägg.

Nils kläder2

Jodå, efter en del letande hittade jag de GOTS-märkta kläderna. De omfattades av erbjudandet köp tre betala för två, så det blev ett par byxor och två tröjor. Totalsumman blev 218 kronor och 50 öre. Ett bra pris tycker jag jämfört med andra GOTS-certifierade plagg.

Kläder detalj

Storlek 92 var också gränsen för att hamna på avdelningen boys istället för baby, grabben börjar bli stor :-) Men könsuppdelningen av barnkläder tycker jag är ett märkligt fenomen. Hade jag haft en dotter hade jag absolut kunnat köpa dessa randiga kläder även till henne. Varför känner butikerna att de måste styra föräldrar så de köper ”rätt” kläder till sin son eller dotter? Löjligt!

Kemikalier i kläder

Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport över risker med kemikalier i textilier. Det är ingen upplyftande läsning men jag har ändå tagit del av den och nedan kommer en liten sammanfattning. Vill du ta del av rapporten i sin helhet hittar du den här.

Kläder

I Sverige konsumerar vi 14 kg textilier per person och år. Statistik från EU visar på en genomsnittlig konsumtion över 19 kg. Kläder utgör två tredjedelar av den totala mängden textilier. Andra siffror visar att privatpersoners konsumtion av kläder och skor ökade med 40 % i Sverige under perioden 2002-2012. För varje kilo textil som produceras behövs tre kilo kemikalier! Totalt identifierade Kemikalieinspektionen 2400 kemikalier som används i tillverkningen av textilier, av dessa utgör cirka 10 % en potentiell risk för människors hälsa.

Vissa kemikalier tillsättts för ett givet syfte och ska finnas kvar i produkten under dess livstid, till exempel färgämnen, flamskyddsmedel, impregneringar och antibakteriella medel. Andra kemikalier är rester från tillverkningen av tyget och tillför ingen egenskap till tyget, till exempel lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel och formaldehyd. Oavsett varför kemikalien hamnat i tyget så finns det i båda grupperna ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

De identifierade direkta azofärgämnena har egenskaper som är associerade med en ökad risk för cancer och fosterskadande effekter, medan de identifierade syraazofärgämnena och doftämnena har egenskaper som är associerade med en ökad risk för allergi.

Vi människor exponeras för dessa kemikalier och tar upp dem via huden, munnen eller genom inandning. Att huden kan ta upp kemikalier från kläder är inte så konstigt och detta är för de flesta människor den huvudsakliga exponeringen. Upptag genom munnen är kanske inte så vanligt förutom för en liten typ av människor, våra barn. De stoppar kläder och andra textilier i munnen och suger på så sätt i sig kemikalierna.

Direkta och syrafärgämnen är löst bundna till textilfibrer och i synnerhet små barn, som suger eller tuggar på textilier, kan vara utsatta i hög grad.

Dessutom kryper de omkring och får damm på händerna som sedan stoppas i munnen. Dammet i våra hem kommer bland annat från fibrer som lossnat från kläder och andra textilier. Exponering genom inandning är mest aktuellt för dem som jobbar inom textilbranschen då ämnen till största del avges då produkten är ny.

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen om att sammanställa en rapport om riskerna för hälsa och miljö med farliga kemikalier i textilier. Den ”ska kunna utgöra ett underlag för fortsatt riskbegränsning och utveckling av regler inom EU om farliga kemikalier i textilier” och har inte oss konsumenter som målgrupp. Den ger därför inga egentliga tips och råd kring hur du och jag kan undvika eller minska exponeringen för dessa ämnen. Därför återkommer jag med ett inlägg i morgon om vad vi kan göra för att minska vår exponering.