Taggad: bly

Farliga kemikalier hittade i hemelektronik, här är listan!

exclam

Idag offentliggjorde Kemikalieinspektionen resultatet av olika tillsynsprojekt de genomfört under 2014 och 2015. Av 106 analyserade elektronikprodukter innehöll 43 av dem förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Över 40 % av produkterna!

Jag har flera gånger bloggat om att lagstiftningen inte är tillräcklig hård och att vi konsumenter i väntan på skärpta lagar måste vara noga med vad vi köper. Men vad spelar lagens krav för roll när det som säljs inte ens lever upp till den nivån.

Det som gjorts är stickprovskontroller och det intressanta är hur stor del av produkterna som faktiskt är olagliga. För dig som är intresserad av att veta vilka produkter som innehåller farliga kemikalier och vem som har sålt dem har jag begärt ut en sammanställning från Kemikalieinspektionen; Lista på produkter och företag. Där ser du också vilka som testats och inte gav utslag för de aktuella ämnena.

Här hittar du nyheten på Kemikalieinspektionens hemsida.

Giftig plastmatta säljs i Sverige

Återigen har det visat sig att produkter som säljs till konsumenter innehåller mer farliga kemikalier än vad som är tillåtet enligt dagens regelverk. Denna gång handlar det om en plasttrasmatta från företaget Trademax som innehåller kortkedjiga klorparaffiner i olagliga mängder. Dessutom innehåller mattan höga halter av den hormon- och reproduktionsstörande ftalaten DEHP samt fyra gånger så mycket bly som kommer vara tillåtet när nya regler träder i kraft nästa år.

En matta i till exempel ett barnrum utsätts för ständig nötning och kan läcka, vilket gör att ftalater hamnar i dammet och i inomhusluften.

Citatet ovan kommer från Karin Alkell, inspektör på Kemikalieinspektionen (artikel i SvD).

Det här är ämnen som vi inte vill ha i våra hem. Anmärkningsvärt är att den aktuella mattan fortfarande säljs på Trademax hemsida, med 73% rabatt för den som är sugen.

plastmatta2
Skärmavbild från Trademax hemsida 2015-07-09

Problemet är att det inte bara handlar om denna matta. Jag har upprepade gånger redogjort för liknande avslöjanden, stavmixrar som läcker klorparaffiner, ftalater och bly i produkter av mjukplast, perfluorerade ämnen i micropopcorn, bly kadmium och kvicksilver i smycken och PFOS i barnskor. Listan kan tyvärr göras allt för lång. Och hur det ser ut i de produkter som inte har kontrollerats, det har vi ingen aning om men trenden är tydlig. Produkter som säljs i Sverige innehåller ohälsosamma kemikalier utan att vi får reda på det.

Är det inte dags för fler kontroller kombinerat med hårdare lagstiftning?

Uppdatering 2015-07-09 kl 13:49: Nu har den aktuella mattan ”Caro” tagits bort från Trademax hemsida.

Bly, kadmium och kvicksilver i smycken

Kemikalieinspektionen har tillsammans med cirka 100 kommuner granskat så kallade oäkta smycken. Kommunerna har tillsammans inspekterat omkring 500 butiker och Kemikalieinspektionen cirka 100 importörer och tillverkare. Resultatet är nedslående.

18% av smyckena innehöll halter av kadmium eller bly över tillåtet gränsvärde, alternativt gav ifrån sig otillåtna halter av nickel. Som om inte det är illa nog så var det betydligt fler som gav utslag vid en första screening, men eftersom de hade importerats innan reglerna trätt kraft skickades de inte på analys och ingår därför inte i de 18 procenten. Vi kan alltså utgå från att mer än vart femte smycke innehåller höga halter av något av dessa farliga ämnen. Vanligast var ett högt innehåll av bly följt av kadmium. I tre av smyckena hittades kvicksilver!

Smycken
Smyckena på bilden har ingen direkt koppling till texten

Det är inte farligt att bära ett smycke med för höga halter av bly eller kadmium enligt Kemikalieinspektionen. Men om man suger på smycket eller råkar svälja det riskerar man att få i sig dessa ämnen. Det finns också en liten risk att man får det i sig om man tar i smycket och sedan i mat som man äter (eller som någon annan äter).

Jag vet några som tycker det är roligt att pilla på smycken och som gärna suger på dem om de får. Våra barn! Den kontroll av oäkta smycken som nu gjorts visar hur viktigt det är att skydda barnen från dessa produkter. Att inte låta små barn fingra och suga på smycken av okänd kvalitet. Och att inte låta äldre barn köpa dessa billiga smycken som på köpet lagrar tungmetaller i deras kroppar.

För den som vill läsa mer finns Kemikalieinspektionens rapport Smycken i detaljhandeln, Tillsyn 1/15.

Missbildade penisar

Andelen pojkar som föds med missbildad penis ökar. Hypospadi som missbildningen kallas har sedan 1990 ökat från 4,5 till 8 pojkar per 1000 födda. Det närmar sig alltså 1 procent av alla pojkar som föds i Sverige. Kända riskfaktorer sedan tidigare är enligt Dagens medicin låg födelsevikt, provrörsbefruktning och föräldrar från Asien, men ingen av dessa faktorer kan förklara orsaken till ökningen. En koppling mellan hypospadi och exponering för hormonstörande ämnen kan inte uteslutas men är inget som har studerats säger en av forskarna bakom studien, Anna Skarin Nordenvall.

Eftersom det inte omfattats av studien så kan forskarna självklart inte fastställa ett eventuellt samband mellan ökningen av missbildade penisar och exponering för hormonstörande ämnen. Dock är detta känt sedan tidigare, bland annat finns en rapport från världshälsoorganisationen WHO som du kan läsa mer om här. Arbetet med den rapporten har letts av professor Åke Bergman vid Stockholms universitet. Vilka är då dessa hormonstörande ämnen och hur exponeras vi? Några exempel på ämnen är ftalater, bromerade flamskyddsmedel, bly och kvicksilver, men det finns massor av andra. Ett fåtal av dessa har förbjudits helt eller för vissa specifika användningsområden. De andra finns i vår vardag och vi måste själva välja bort dem, så illa är det. Det finns all anledning att återkomma till detta i kommande inlägg här på bloggen men det finns också en del böcker för den som är intresserad. En bok som jag och min sambo läser just nu är Förgiftad, av Rick Smith och Bruce Lourie. Hittade en intervju med den ene av författarna med rubriken ”Man ska inte behöva vara kemist för att handla till sina barn”. Nej, det borde man inte behöva vara men ibland känns det så. Och det är inte bara vad man köper till sitt barn, fostret är utsatt för dessa ämnen redan under graviditeten.

Ett syfte till att jag startade den här bloggen var att dela med mig av kunskap och erfarenheter som jag fått på vår resa mot en mer giftfri, ekologisk och hållbar vardag. Därför kommer jag garanterat att återkomma till problematiken kring alla dessa oönskade och skadliga kemikalier och hur vi åtminstone kan minska dem i vår omgivning. Vi kan inte göra något åt det som redan har skett, men vi kan påverka det vi utsätter oss själva och våra barn för i framtiden!