Taggad: downshifting

Är möjligheten till ett miljövänligt liv en klassfråga?

WP_20140620_001

För en tid sedan läste jag ett inlägg från bloggaren Elin, som blev irriterad på att bloggaren Lisa skrivit att det inte behöver vara dyrt att leva miljövänligt. Båda har bra bloggar som jag brukar läsa. Bland annat tyckte Elin att det var exkluderande att skriva att downshifting är ett sätt att leva mer miljövänligt. Downshifting innebär kortfattat att man prioriterar tid framför pengar och konsumtion.

Visst är det så att den med låga inkomster har svårare att gå ned i arbetstid än den som tjänar mer. Men vi får inte glömma bort den andra sidan av hushållsekonomin, utgifterna. Det är rimligtvis utgifterna som styr hur mycket pengar du behöver för att klara månaden. Många som tjänar bra anpassar sin konsumtion efter det och har därmed stora utgifter. Hög konsumtion innebär en hög belastning på miljön. Att de som kan, sänker sina utgifter/konsumtion så att de kan jobba mindre är därför en jättebra åtgärd för vår miljö.

Men det är väl orättvist att inte alla kan göra detta? Det kan man ju tycka, men det beror ju på att vi har en arbetsmarknad där människor tjänar olika mycket. Ser man till vår miljö så är de som redan idag konsumerar och reser mindre, även ett mindre problem. Problemet är de som överkonsumerar och reser till Thailand varje vinter. Samma parallell kan göras mellan fattiga och rika länder. Rika länder står för en del stor del av utsläppen och behöver därför ändra på sig i större utsträckning. Inte heller det kan väl ses som orättvist?

Jag kan däremot hålla med om att vissa hanterar miljövänliga val som en statusmarkör. För oavsett hur mycket ekologiska kläder du köper och dyr elbil du har, så är faktum att det varit bättre för miljön om du avstått från dem. Så mitt svar är: Nej, möjligheten till ett miljövänligt liv är inte en klassfråga. Det är snarare en fråga om värderingar och prioriteringar.