Taggad: forskning

Viktig forskning om cocktaileffekten

Ett pågående forskningsprojekt ska ta reda på vilka kombinationer av kemikalier som har negativ påverkan på vår hälsa. Idag tas inte hänsyn till detta, som brukar kallas cocktaileffekt, utan gränsvärden sätts för varje enskilt ämne. Läs mer om forskningsprojektet här.

Extrakt
Skärmavbild från Extrakts hemsida

Det är inte ovanligt att man möts av attityden att lite kemikalier inte är någon fara. På MVC och BVC är informationen om kemikalier och hormonstörande ämnen mer eller mindre obefintlig. Därför är det jätteviktigt med forskning eftersom den på sikt kan påverka både lagstiftning och de råd som ges till bland annat föräldrar.

Miljoner till forskning om cocktaileffekten

Det nya forskningscentrumet Swetox får 60 miljoner av EU för att studera barns exponeringar för blandningar av kemikalier, det som populärt brukar kallas cocktaileffekten. Så här säger Åke Bergman, chef vid Swetox:

Vi vet idag ganska mycket om hur vissa enskilda substanser, som ftalater och bisfenol A, kan påverka människor och djur. Men att bedöma riskerna med blandningar av kemikalier är en mycket stor utmaning.

Åke Bergman är en framstående forskare inom området. Han medverkar i filmen Underkastelsen som jag kan rekommendera för den som inte redan sett den. Han är också en av forskarna som i höstas avslöjade att det läcker klorparaffiner från stavmixrar.

Glädjande att det satsas forskningspengar på detta viktiga område!

Fårfäll ger skydd mot astma och allergi

Ja, åtminstone visar tysk forskning på sådana effekter rapporterar SVT. Om barnet utsätts för allergiframkallande ämnen och mikroorganismer under sina första månader i livet skapar kroppen motståndskraft som minskar risken för exempelvis astma senare i livet.

När vi köpte fårfällen till sonen var det för att ha ett fukt- och värmereglerande naturmaterial närmast honom, inte för att skapa ”en miljö inte helt olik en bondgård”. Men har fällen förutom att gett honom en skön sömn i vagnen även haft dessa effekter är det bara att tacka och ta emot :-)