Taggad: kemikalieinspektionen

Farliga kemikalier hittade i hemelektronik, här är listan!

exclam

Idag offentliggjorde Kemikalieinspektionen resultatet av olika tillsynsprojekt de genomfört under 2014 och 2015. Av 106 analyserade elektronikprodukter innehöll 43 av dem förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Över 40 % av produkterna!

Jag har flera gånger bloggat om att lagstiftningen inte är tillräcklig hård och att vi konsumenter i väntan på skärpta lagar måste vara noga med vad vi köper. Men vad spelar lagens krav för roll när det som säljs inte ens lever upp till den nivån.

Det som gjorts är stickprovskontroller och det intressanta är hur stor del av produkterna som faktiskt är olagliga. För dig som är intresserad av att veta vilka produkter som innehåller farliga kemikalier och vem som har sålt dem har jag begärt ut en sammanställning från Kemikalieinspektionen; Lista på produkter och företag. Där ser du också vilka som testats och inte gav utslag för de aktuella ämnena.

Här hittar du nyheten på Kemikalieinspektionens hemsida.

Bra förslag från Kemikalieinspektionen

Den sista tiden har det kommit flera förslag från Kemikalieinspektionen som, om de genomförs, vore steg i rätt riktning. I fredags kom de med en rapport som föreslår nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter. I december beslutades om en liknande lag i USA.

I slutet av förra året kom Kemikalieinspektionen med förslag på lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter, förslag att Sverige ska jobba för EU-lag om textilier som syftar till att minska riskerna med kemikalier i kläder, förslag om anmälningskrav för nanomaterial och de lyckades få EU att besluta om omfattande begränsningar av det giftiga ämnet nonylfenoletoxilat i kläder och andra textiler.

Medvetna konsumenter som gör aktiva val är bra, det skapar en efterfrågan på bättre alternativ och det lyfter frågorna i samhällsdebatten. Men allt ansvar ska inte ligga på enskild konsument, vi måste också ha lagar och regler som skyddar människor från kemikalier med negativa effekter. Därför vill jag med detta inlägg lyfta det arbete som Kemikalieinspektionen gör för en giftfri vardag, bra jobbat!

EU-dom ger bättre kemikalieinformation

Förra veckan kom en dom från EU-domstolen som är ett steg i rätt riktning. Det handlar om företagens skyldighet att informera om en vara innehåller mer än 0,1 % av ett ämne som är upptaget på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Det har funnits olika tolkningar för hur regeln ska tillämpas när en vara består av flera komponenter.

Nu har EU-domstolen slagit fast att gränsen på 0,1 % gäller för varje delkomponent på en vara. EU-kommissionen har tidigare gjort tolkningen att halten ska räknas på hela varan. Om en cykel har ett handtag som innehåller mer än 0,1 % av en farlig kemikalie, t.ex vissa ftalater som används för att göra plasten mjuk, så omfattas den numera av reglerna. Tidigare skulle halten vara 0,1 % av hela cykelns vikt, vilket blir en avsevärd skillnad.

Ett lätt delkomponent som ett cykelhandtag skulle med det gamla sättet att räkna kunna innehålla jättehöga halter av farliga ämnen för att det sitter på en tung cykel. Men för den som kommer i kontakt med handtaget spelar det ju ingen roll om det sitter på en tung cykel eller en skruvmejsel, kemikalien är lika hälsofarlig oavsett.

Vill du veta mer om rättigheten att få reda på om en vara innehåller en kemikalie som finns på kandidatförteckningen, så kan du läsa om det här. Regelverket är fortfarande inte bra men med denna dom blev det åtminstone lite mindre dåligt.

Giftig plastmatta säljs i Sverige

Återigen har det visat sig att produkter som säljs till konsumenter innehåller mer farliga kemikalier än vad som är tillåtet enligt dagens regelverk. Denna gång handlar det om en plasttrasmatta från företaget Trademax som innehåller kortkedjiga klorparaffiner i olagliga mängder. Dessutom innehåller mattan höga halter av den hormon- och reproduktionsstörande ftalaten DEHP samt fyra gånger så mycket bly som kommer vara tillåtet när nya regler träder i kraft nästa år.

En matta i till exempel ett barnrum utsätts för ständig nötning och kan läcka, vilket gör att ftalater hamnar i dammet och i inomhusluften.

Citatet ovan kommer från Karin Alkell, inspektör på Kemikalieinspektionen (artikel i SvD).

Det här är ämnen som vi inte vill ha i våra hem. Anmärkningsvärt är att den aktuella mattan fortfarande säljs på Trademax hemsida, med 73% rabatt för den som är sugen.

plastmatta2
Skärmavbild från Trademax hemsida 2015-07-09

Problemet är att det inte bara handlar om denna matta. Jag har upprepade gånger redogjort för liknande avslöjanden, stavmixrar som läcker klorparaffiner, ftalater och bly i produkter av mjukplast, perfluorerade ämnen i micropopcorn, bly kadmium och kvicksilver i smycken och PFOS i barnskor. Listan kan tyvärr göras allt för lång. Och hur det ser ut i de produkter som inte har kontrollerats, det har vi ingen aning om men trenden är tydlig. Produkter som säljs i Sverige innehåller ohälsosamma kemikalier utan att vi får reda på det.

Är det inte dags för fler kontroller kombinerat med hårdare lagstiftning?

Uppdatering 2015-07-09 kl 13:49: Nu har den aktuella mattan ”Caro” tagits bort från Trademax hemsida.

Ny märkning av farliga kemiska produkter

Jag har skrivit mycket på bloggen om de kemikalier som finns i vår vardag utan att synas och som påverkar vår hälsa negativt (t.ex. ftalater, bisfenoler och flamskyddsmedel). Nu ska det istället handla om de vanliga men farliga kemiska produkter vi har i hemmen och deras märkning.

Handdiskmedel
Samma diskmedel men olika märkning. Den högra är märkt enligt nya systemet.

Från och med 1 juni 2015 ska alla farliga kemiska produkter märkas på ett nytt sätt. Tidigare har det varit svarta symboler med orange bakgrund, nu blir det istället svarta symboler på vit bakgrund med röd ram (se bild ovan). Anledningen till att de nya symbolerna införs är att det på sikt ska vara lika i hela världen.

Många av symbolerna känns igen men exempelvis försvinner krysset som har inneburit att produkten är irriterande eller hälsoskadlig. Dessa produkter klassas numera istället som skadlig, hälsofarlig eller frätande. Nedan ser du tre symboler som inte fanns i det gamla systemet. Vet du vad de betyder?

exclamsilhouetebottle

Det är viktigt att vi har koll på märkena och att dessa varor förvaras oåtkomliga för barn. I anslutning till symbolen finns även en varningstext som beskriver faran och vad du ska göra om olyckan är framme. Här finns en enkel sammanställning över de olika symbolerna och deras betydelse.

Hur förvarar du dessa produkter hemma? Jag tror det är lätt att underskatta faran med vardagliga produkter som köpts på mataffären, men även diskmedlet och tvättmedlet kan orsaka stor skada om ett nyfiket barn får tag på det.

Bly, kadmium och kvicksilver i smycken

Kemikalieinspektionen har tillsammans med cirka 100 kommuner granskat så kallade oäkta smycken. Kommunerna har tillsammans inspekterat omkring 500 butiker och Kemikalieinspektionen cirka 100 importörer och tillverkare. Resultatet är nedslående.

18% av smyckena innehöll halter av kadmium eller bly över tillåtet gränsvärde, alternativt gav ifrån sig otillåtna halter av nickel. Som om inte det är illa nog så var det betydligt fler som gav utslag vid en första screening, men eftersom de hade importerats innan reglerna trätt kraft skickades de inte på analys och ingår därför inte i de 18 procenten. Vi kan alltså utgå från att mer än vart femte smycke innehåller höga halter av något av dessa farliga ämnen. Vanligast var ett högt innehåll av bly följt av kadmium. I tre av smyckena hittades kvicksilver!

Smycken
Smyckena på bilden har ingen direkt koppling till texten

Det är inte farligt att bära ett smycke med för höga halter av bly eller kadmium enligt Kemikalieinspektionen. Men om man suger på smycket eller råkar svälja det riskerar man att få i sig dessa ämnen. Det finns också en liten risk att man får det i sig om man tar i smycket och sedan i mat som man äter (eller som någon annan äter).

Jag vet några som tycker det är roligt att pilla på smycken och som gärna suger på dem om de får. Våra barn! Den kontroll av oäkta smycken som nu gjorts visar hur viktigt det är att skydda barnen från dessa produkter. Att inte låta små barn fingra och suga på smycken av okänd kvalitet. Och att inte låta äldre barn köpa dessa billiga smycken som på köpet lagrar tungmetaller i deras kroppar.

För den som vill läsa mer finns Kemikalieinspektionens rapport Smycken i detaljhandeln, Tillsyn 1/15.

Vinn boken: Makt plast gift & våra barn

Ekopappans ”ettårskalas” fortsätter med tävling nummer två av de totalt sex olika tävlingar som anordnas fram till månadsskiftet. Vinsterna kommer från företag som jag frågat om de vill vara med och fira att bloggen ekopappan fyller 1 år. Jag har bara frågat företag som jag gillar och som har produkter som jag bloggat om under året.

Nu har du chansen att vinna boken Makt plast gift & våra barn av Ethel Forsberg. Ethel var generaldirektör för Kemikalieinspektionen i nio år och har därför en unik inblick i varför vi omges av alla dessa hälsofarliga kemikalier och varför det är så svårt att få till stånd en förändring. Hon beskriver på ett personligt och intressant sätt kopplingarna mellan industrin, myndigheter och politiken. Boken har även en faktadel om farliga kemikalier i vår vardag samt ett kapitel med konkreta råd och checklistor.

Som jag skrev i min recension av boken i höstas, är Makt plast gift & våra barn en bok jag kan rekommendera för den som vill få en förståelse för problemet och kunskap om hur exponeringen kan minskas. Stort tack till förlaget Sarstad Press som bidragit med den bok ni nu kan vinna.

MAKT PLAST GIFT framsida
Bild: Sarstad Press AB

Tävlingen består i att svara på följande fråga, vars svar du kan hitta här på bloggen: Vad var det för ämne som i höstas upptäcktes i den skomodell som vi hade köpt till sonen?

Rätt svar mailar du till tavling@ekopappan.se, skriv Makt plast gift & våra barn i ämnesraden. Tävlingen pågår fram till imorgon lördag 24/1 klockan 24.00. De rätta svar som inkommit deltar i utlottningen av boken och vinnaren meddelas via mail. Boken skickas endast till adress inom Sverige. Glöm inte att även gilla ekopappans facebooksida, där länkar jag till nya blogginlägg som publiceras. Lycka till!

Tävlingen är nu avslutad! Vinnaren heter Mette och är underrättad via e-post. Grattis Mette!