Taggad: klimatet

Äntligen ett globalt klimatavtal

Foto: NASA/WWF
Foto: NASA/WWF

Igår enades världens ledare om ett klimatavtal där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vägen dit är inte bestämd så mycket arbete återstår, detta globala och rättsligt bindande klimatavtal är snarare ett startskott än en målgång. Här följer kommentarer från de tre stora miljöorganisationerna i Sverige.

här säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen:

– Äntligen en framgång efter år av förhandlingar! Klimatavtalet skickar en tydlig signal till alla länder, städer och företag att skärpa sina klimatmål och snabba på omställningen till total fossilfrihet. Enligt IPCC bör de globala utsläppen av växthusgaser vara nära noll redan till 2050 för att ha en rimlig chans att klara av 1.5 gradersmålet. Det är också ett stort framsteg att vi får femårscykler för revidering av ländernas klimatmål.

– Nu måste Sverige skärpa sina klimatmål och öka tempot i att bli ett av världens första fossilfria länder. Det finns ett stort stöd för denna inriktning hos städer och företag. Det positiva är att omställningen redan är på gång, förnybar energi ökar och priset på det förnybara rasar. Nu krävs det att alla lägger in en högre växel.

– Ländernas nuvarande löften av utsläppsminskningar är dock helt otillräckliga och leder istället mot tre graders höjd global medeltemperatur. Dessa åtaganden måste skruvas uppåt. Det är olyckligt att de konkreta målen om 70-95 procents utsläppsminskningar plockades ur texten de sista dagarna. Därför är det en tröst att ländernas egna klimatmål ska revideras var femte år.

– Det är skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar nya pengar för klimatarbetet till de fattiga ländernas klimatomställning efter 2020. För att klara av den höjda ambitionen måste utvecklingsländerna få nya pengar, så att de under mycket kort tid kan ställa om till 100 procent förnybar energi. De rika länderna har redan utnyttjat den största delen av vårt gemensamma utsläppsutrymme, och då är det inte mer än rätt att betala för den skada utsläppen har orsakat.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige kommenterar avtalet så här:

– Världen ser ut att få nya mer ambitiösa mål för klimatet. Det som saknas är vägen dit. Avtalet i Paris räcker inte för att begränsa uppvärmningen, men det visar tydligt att fossilindustrin från och med nu tillhör historien och att förnybar energi tillhör framtiden.

– Strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader innebär i praktiken att världen helt måste fasa ut fossila bränslen till 2050. Men klimatet bryr sig inte om vad det står på ett papper. Klimatet bryr sig om ifall människan slutar elda kol och olja. Nu måste politiker över hela världen gå från ord till handling, så att vi stänger gapet mellan det som sägs och det som görs.

– Avtalet är fortfarande inte tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat störst utsläpp.

Världsnaturfondens (WWF) klimatexpert Stefan Henningssons kommentar:

– Parisavtalet är en viktig milstolpe. Vi har gjort framsteg men jobbet är inte avslutat. Det vi behöver se nu är att varje land stärker sina ambitioner för utsläppsminskningar till år 2025 och 2030 – annars missar vi det långsiktiga målet.

– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran. Men om det kommer att gå tillräckligt fort, hur övergången till ett fossilfritt samhälle ska finansieras och hur de fattiga som redan drabbas av klimatförändringarna kan skyddas är stora frågetecken.

– För första gången har omdirigering av finansiella flöden för att sänka utsläpp och anpassa oss till klimatförändringarna kommit in som en specifik övergripande målsättning i ett globalt klimatavtal.

– Nu är det viktigt att storföretag, entreprenörer, städer, investerare och civilsamhället agerar tillsammans för klimatet, för att hjälpa världens ledare att leverera på det historiska löfte som gavs till våra framtida generationer i Paris idag. Den resan måste börja långt före år 2020 då huvuddelen av det nya globala klimatavtalet träder i kraft.

Att få alla världens länder (195 st) att komma överens om hur ett avtal ska formuleras är naturligtvis inte lätt. Hellre ett hyfsat bra avtal som alla står bakom än ett jättebra som vissa länder ratar. Den som vill läsa själva avtalet kan ladda ned det här, l09r01.

Mänsklighetens lyxfälla

Foto: Paul Forster/WWF
Foto: Paul Forster/WWF

Igår var det Overshoot Day, den dag då vi människor förbrukat årets ”ekologiska budget”. Det innebär att de drygt fyra månader som återstår av 2015 lever vi på lånat kapital. Ett annat sätt att åskådliggöra problematiken är att det skulle krävas mer än ett och ett halvt jordklot för att klara av den ekologiska belastning som vi människor utsätter planeten för. Den största boven är koldioxidutsläppen, orsakade av fossila bränslen.

Overshoot Day inträffar allt tidigare för varje år. Ifjol var det den 17:e augusti, vid millennieskiftet var det 4 oktober och 1985 inföll Overshoot Day 6 november (med dagens beräkningsmodeller). En utveckling i helt fel riktning som måste brytas, detta är en dag som aldrig inträffar i en hållbar värld. En tredjedel av tiden lever vi på lånat kapital, snacka om att mänskligheten har kvalificerat sig till programmet Lyxfällan.

Bakom uträkningar står Global Footprint Network, i samarbete med bland annat Världsnaturfonden WWF. Det ekologiska fotavtrycket varierar stort mellan världens länder. Ibland framhålls att Sveriges utsläpp minskar men det mesta som vi konsumerar produceras i andra länder och skulle alla människor på planeten leva som vi gör skulle det behövas nästan fyra jordklot.

The Sustainable Energy Development Authority Office's in Sydney's business district has installed solar panels on their roof. Sydney, Australia  September 2003.
Foto: Adam Oswell/WWF

Befolkningen på planeten ökar. Andelen människor som tillhör en medelklass med möjlighet till konsumtion ökar. Allt fler vill ha det som vi i västvärlden har haft genom årtionden med bilar, resor och shopping. Detta är ohållbart och kräver förändringar. Vi i den rika världen kan inte längre överkonsumera jordens resurser och de länder som tar sig ur fattigdom och får det bättre, behöver göra det på ett hållbart sätt. Vi måste helt enkelt börja att hålla oss inom planetens ekologiska gränser.

Men det är inte hopplöst. Jag är övertygad om att vi kan leva på ett hållbart sätt med bibehållen välfärd och samtidigt bli lyckligare. Det är bland annat om detta som bloggen Ekopappan handlar.

Foto: NASA/WWF
Foto: NASA/WWF

Föreläsning med Pär Holmgren

I går kväll var jag på en föreläsning där den kände meteorologen Pär Holmgren pratade om klimatförändringarna. Budskapet levererades på ett bra sätt och jag tror att de 150 åhörarna i den fullsatta salen förstod allvaret.

Pär Holmgren

Pär poängterade flera gånger att ett alltför stort ansvar läggs på den enskilde individen, när det egentligen handlar om ett systemfel. Det är jättebra att människor gör bra val för miljön men det är inte de som exempelvis investerar pensionspengarna i fossil energi. 80-90% av den kol, olja och naturgas som finns kvar i marken får inte tas upp, om vi ska klara av de mål som satts upp om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Så förutom att en investering i fossil energi är dålig för vår framtid är den inte heller ekonomiskt smart. För vi får väl ändå hoppas att det förr eller senare tas beslut som ser till att kolet/oljan/gasen inte får tas upp ur marken, och hur bra är investeringen då? Jo, den är helt värdelös. Och om den fossila råvaran plockas upp ur marken har vi ett avsevärt större problem än så.

Pär Holmgren har skrivit flera böcker, den senaste heter Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Har inte läst den ännu, men har reserverat den på biblioteket. Mer information om böckerna finns att läsa på Pär Holmgrens hemsida.

Vi känner sedan länge till problemen och vad de kommer att leda till, ändå händer det så lite. Vi har ett system där ständig tillväxt eftersträvas trots att planetens resurserna inte är oändliga. Vi uppmanas att konsumera, annars blir det ekonomisk kris. Numera har vi till och med negativ styrränta för att stimulera konsumtion. Detta samtidigt som vi överutnyttjar planetens resurser. Något är väldigt galet!

Sabbar ditt sparande klimatet?

Det svenska sparandet bidrar till 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år vilket nästan är lika mycket Sveriges utsläpp på 55,7 miljoner ton 2013! Detta rapporteras idag i en rapport som gjorts på uppdrag av WWF. Förutom att göra bra val i vardagen är det uppenbarligen viktigt var man placerar sina sparslantar. Läs mer om rapporten på WWF:s hemsida, där det också finns listor på bra och dåliga fonder.

Denna rapport påminner om att det finns viktiga val att göra inom de flesta områden, t.ex. genom att välja bort smutsel och inte låna ut sina sparpengar till miljöbovar.

Vattenfalls reklam för brunkol

Som jag skrev om i ett tidigare inlägg så planerar statliga Vattenfall att öppna nya kolgruvor i Tyskland. I Sverige brukar Vattenfall framhålla förnybar energi i sina annonser men i de tyska annonserna låter det annorlunda, där är lösningen ”Die braunkohle” (se dem här). Snacka om dubbelmoral! Bilden nedan är en direktöversättning till svenska som Greenpeace gjort:

Vattenfall på svenska

De svenska skidlandslagen i längd och alpint har Vattenfall som huvudsponsor. Märkligt att de låter sig sponsras av ett företag som medverkar till att det i framtiden inte finns någon snö att åka på. Vore intressant att höra hur de ser på företagets planer.

Skriv gärna under Greenpeace namninsamling. Byt bort Vattenfall som energibolag. Påverka dina vänner och dina politiker. Det här är för vansinnigt för att få genomföras!

Nya kolgruvor planeras av statliga Vattenfall

Vattenfall, ett energibolag som till 100 % ägs av den svenska staten, vill öppna fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Koldioxidutsläppen från de 1,2 miljarder ton brunkol som Vattenfall planerar att bryta i gruvorna motsvarar enligt Greenpeace ungefär samma mängd som Sverige släpper ut på 24 år. Man tror ju knappt att det är sant att ett företag som ägs av svenska staten, tillåts ha denna inställning till fossila bränslen. De politiker vi väljer kan naturligtvis påverka företagets inriktning, något att fråga om i valstugorna.

Jag tycker detta är en otroligt dålig idé! Om du också gör det så kan du skriva under den namninsamling som Greenpeace har, ”Sveriges sämsta idé”.

Skärmavbild 2014-06-16 kl. 19.31.40

Använder du smutsel?

En enkel sak man kan göra för miljön och klimatet är att köpa el från förnybara energikällor. På smutselskollen kan du kolla var den el som ditt elbolag säljer kommer ifrån. Uppgifterna kommer från elbolagens rapportering för 2012 så nu kan det vara fler som erbjuder 100 % förnybart, men sidan ger ändå en fingervisning. Genom att välja ett bolag som bara säljer förnybart så bidrar du till en mer hållbar framtid. Ett byte av elbolag tar inte lång tid, 10 minuter kan det väl vara värt att skicka denna tydliga signal?

Du har väl förresten tecknat ett elavtal, med antingen rörligt eller fast pris? Om man inte tecknar något avtal alls får man betala ett mycket högre pris för elen, så kallat ”anvisat pris”. Även om man bor i lägenhet och inte förbrukar så mycket är det dumt att betala för mycket.

Så för vår miljö, vårt klimat och din plånboks skull:

  1. Kolla så ditt elbolag säljer el som till 100 % kommer från förnybara energikällor. Om inte byt till ett som gör det.
  2. Om ditt elbolag verkar schysst, kolla så du har tecknat ett avtal. Annars betalar du onödigt mycket för din el.

Att byta elbolag är kanske inte det roligaste man kan göra för miljön, men inte desto mindre viktigt. Lycka till!