Taggad: klimatförändringar

Äntligen ett globalt klimatavtal

Foto: NASA/WWF
Foto: NASA/WWF

Igår enades världens ledare om ett klimatavtal där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vägen dit är inte bestämd så mycket arbete återstår, detta globala och rättsligt bindande klimatavtal är snarare ett startskott än en målgång. Här följer kommentarer från de tre stora miljöorganisationerna i Sverige.

här säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen:

– Äntligen en framgång efter år av förhandlingar! Klimatavtalet skickar en tydlig signal till alla länder, städer och företag att skärpa sina klimatmål och snabba på omställningen till total fossilfrihet. Enligt IPCC bör de globala utsläppen av växthusgaser vara nära noll redan till 2050 för att ha en rimlig chans att klara av 1.5 gradersmålet. Det är också ett stort framsteg att vi får femårscykler för revidering av ländernas klimatmål.

– Nu måste Sverige skärpa sina klimatmål och öka tempot i att bli ett av världens första fossilfria länder. Det finns ett stort stöd för denna inriktning hos städer och företag. Det positiva är att omställningen redan är på gång, förnybar energi ökar och priset på det förnybara rasar. Nu krävs det att alla lägger in en högre växel.

– Ländernas nuvarande löften av utsläppsminskningar är dock helt otillräckliga och leder istället mot tre graders höjd global medeltemperatur. Dessa åtaganden måste skruvas uppåt. Det är olyckligt att de konkreta målen om 70-95 procents utsläppsminskningar plockades ur texten de sista dagarna. Därför är det en tröst att ländernas egna klimatmål ska revideras var femte år.

– Det är skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar nya pengar för klimatarbetet till de fattiga ländernas klimatomställning efter 2020. För att klara av den höjda ambitionen måste utvecklingsländerna få nya pengar, så att de under mycket kort tid kan ställa om till 100 procent förnybar energi. De rika länderna har redan utnyttjat den största delen av vårt gemensamma utsläppsutrymme, och då är det inte mer än rätt att betala för den skada utsläppen har orsakat.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige kommenterar avtalet så här:

– Världen ser ut att få nya mer ambitiösa mål för klimatet. Det som saknas är vägen dit. Avtalet i Paris räcker inte för att begränsa uppvärmningen, men det visar tydligt att fossilindustrin från och med nu tillhör historien och att förnybar energi tillhör framtiden.

– Strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader innebär i praktiken att världen helt måste fasa ut fossila bränslen till 2050. Men klimatet bryr sig inte om vad det står på ett papper. Klimatet bryr sig om ifall människan slutar elda kol och olja. Nu måste politiker över hela världen gå från ord till handling, så att vi stänger gapet mellan det som sägs och det som görs.

– Avtalet är fortfarande inte tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat störst utsläpp.

Världsnaturfondens (WWF) klimatexpert Stefan Henningssons kommentar:

– Parisavtalet är en viktig milstolpe. Vi har gjort framsteg men jobbet är inte avslutat. Det vi behöver se nu är att varje land stärker sina ambitioner för utsläppsminskningar till år 2025 och 2030 – annars missar vi det långsiktiga målet.

– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran. Men om det kommer att gå tillräckligt fort, hur övergången till ett fossilfritt samhälle ska finansieras och hur de fattiga som redan drabbas av klimatförändringarna kan skyddas är stora frågetecken.

– För första gången har omdirigering av finansiella flöden för att sänka utsläpp och anpassa oss till klimatförändringarna kommit in som en specifik övergripande målsättning i ett globalt klimatavtal.

– Nu är det viktigt att storföretag, entreprenörer, städer, investerare och civilsamhället agerar tillsammans för klimatet, för att hjälpa världens ledare att leverera på det historiska löfte som gavs till våra framtida generationer i Paris idag. Den resan måste börja långt före år 2020 då huvuddelen av det nya globala klimatavtalet träder i kraft.

Att få alla världens länder (195 st) att komma överens om hur ett avtal ska formuleras är naturligtvis inte lätt. Hellre ett hyfsat bra avtal som alla står bakom än ett jättebra som vissa länder ratar. Den som vill läsa själva avtalet kan ladda ned det här, l09r01.

Mänsklighetens lyxfälla

Foto: Paul Forster/WWF
Foto: Paul Forster/WWF

Igår var det Overshoot Day, den dag då vi människor förbrukat årets ”ekologiska budget”. Det innebär att de drygt fyra månader som återstår av 2015 lever vi på lånat kapital. Ett annat sätt att åskådliggöra problematiken är att det skulle krävas mer än ett och ett halvt jordklot för att klara av den ekologiska belastning som vi människor utsätter planeten för. Den största boven är koldioxidutsläppen, orsakade av fossila bränslen.

Overshoot Day inträffar allt tidigare för varje år. Ifjol var det den 17:e augusti, vid millennieskiftet var det 4 oktober och 1985 inföll Overshoot Day 6 november (med dagens beräkningsmodeller). En utveckling i helt fel riktning som måste brytas, detta är en dag som aldrig inträffar i en hållbar värld. En tredjedel av tiden lever vi på lånat kapital, snacka om att mänskligheten har kvalificerat sig till programmet Lyxfällan.

Bakom uträkningar står Global Footprint Network, i samarbete med bland annat Världsnaturfonden WWF. Det ekologiska fotavtrycket varierar stort mellan världens länder. Ibland framhålls att Sveriges utsläpp minskar men det mesta som vi konsumerar produceras i andra länder och skulle alla människor på planeten leva som vi gör skulle det behövas nästan fyra jordklot.

The Sustainable Energy Development Authority Office's in Sydney's business district has installed solar panels on their roof. Sydney, Australia  September 2003.
Foto: Adam Oswell/WWF

Befolkningen på planeten ökar. Andelen människor som tillhör en medelklass med möjlighet till konsumtion ökar. Allt fler vill ha det som vi i västvärlden har haft genom årtionden med bilar, resor och shopping. Detta är ohållbart och kräver förändringar. Vi i den rika världen kan inte längre överkonsumera jordens resurser och de länder som tar sig ur fattigdom och får det bättre, behöver göra det på ett hållbart sätt. Vi måste helt enkelt börja att hålla oss inom planetens ekologiska gränser.

Men det är inte hopplöst. Jag är övertygad om att vi kan leva på ett hållbart sätt med bibehållen välfärd och samtidigt bli lyckligare. Det är bland annat om detta som bloggen Ekopappan handlar.

Foto: NASA/WWF
Foto: NASA/WWF

Shoppingflyg till Ullared

Sedan i höstas arrangeras paketresor med flyg och boende från Skellefteå ned till Ullared. Resorna har gjort succé och nu ska även Luleåborna få samma möjlighet. Min första tanke när jag hörde detta var hur vansinnigt det är. Paketresorna kombinerar två av våra stora miljöproblem, flygresor och konsumtion.

Det är väl just det tydliga syftet, konsumtion som underhållning/semester, som gör att jag reagerar på företeelsen. Men, är det bättre om Luleåbon flyger till Stockholm? Vissa tar en weekend i Paris, Rom eller London för att shoppa, andra drar iväg till Dubai eller Shanghai. Dessa resor är längre och genererar större koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen bryr sig inte heller om syftet med resan. Solsemester, shopping eller arbete, utsläppen är desamma. Den som flyger till Thailand varje år orsakar mycket större klimatpåverkan än den som istället åker till Ullared. Inrikes shoppingresor är verkligen ett steg i helt fel riktning, men andra flygresor är inte bättre på något sätt. Problemet är att flyget inte behöver betala för de utsläpp de orsakar, dyrare flyg skulle säkerligen minska antalet resor.

Mitt tips till ressugna Luleåbor är att ta nattåget söderut och strunta i shoppingen, varför inte lägga pengarna på någon bra konsert istället.

ullared
Skärmavbild från nsd.se

 

Välj stearinljus till myset, undvik paraffin

Ljus

Vet du vad dina ljus är gjorda av? I dagligt tal brukar vi säga stearinljus om alla levande ljus, men det vanligaste är faktiskt att ljusen inte är gjorda av stearin, utan av paraffin. Stearin görs av animaliska och vegetabiliska fetter medan paraffin görs av fossil olja.

Det finns två anledningar till att vi bör välja stearin och avstå från paraffin. Det första är vår hälsa. Vid en fullständig förbränning bildas bara koldioxid och vatten. Men eftersom temperaturen inte är tillräckligt hög för att förbränningen av paraffinljus ska vara fullständig, avges exempelvis ämnena toluen och bensen till omgivningen. Ämnen som kopplas till både cancer och astma. Stearin är ett renare och bättre val. Bäst är det att välja vita stearinljus eftersom färgen skapas med hjälp av metaller och andra kemikalier. Oavsett ljustyp ska man placera ljuset så att det brinner stabilt och inte sotar eftersom det också försämrar inomhusluften.

Den andra anledningen till att undvika paraffinljus är vår miljö och vårt klimat. Paraffin är en produkt som kommer från fossil olja. Cirka 18 000 ton ljus förbrukas i Sverige varje år och av dem är cirka 15 000 ton gjorda av paraffin. Koldioxidutsläppen från dessa paraffinljus motsvarar utsläppen från 15 000 bensinbilar (med årlig bensinförbrukning på 1500 liter). Stearin däremot kommer från animaliska eller vegetabiliska fetter och är därför ett betydligt bättre val även ur denna aspekt. Välj helst ljus märkta med Svanen, då uppfyller de även ett antal krav avseende exempelvis sotbildning, tungmetaller, färgämnen och dofter.

Även en så enkel sak som att köpa och tända mysiga ljus där hemma, kräver alltså medvetenhet och kunskap hos oss konsumenter för att vi ska kunna göra bra val för hälsa och miljö. Hur mycket av ansvaret är rimligt att lägga på oss konsumenter, den så kallade konsumentmakten? Man kan ju fundera på varför produkter som är dåliga för hälsa och miljö ska tillåtas överhuvudtaget.

Sammanfattning: Läs vad ljusen innehåller och köp bara ljus av 100% stearin. Lite dyrare men bättre för dig och vår miljö!

I morgon kommer ett inlägg om värmeljus (finns nu att läsa här). Där finns det även andra problem, men också lösningar.

Föreläsning med Pär Holmgren

I går kväll var jag på en föreläsning där den kände meteorologen Pär Holmgren pratade om klimatförändringarna. Budskapet levererades på ett bra sätt och jag tror att de 150 åhörarna i den fullsatta salen förstod allvaret.

Pär Holmgren

Pär poängterade flera gånger att ett alltför stort ansvar läggs på den enskilde individen, när det egentligen handlar om ett systemfel. Det är jättebra att människor gör bra val för miljön men det är inte de som exempelvis investerar pensionspengarna i fossil energi. 80-90% av den kol, olja och naturgas som finns kvar i marken får inte tas upp, om vi ska klara av de mål som satts upp om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Så förutom att en investering i fossil energi är dålig för vår framtid är den inte heller ekonomiskt smart. För vi får väl ändå hoppas att det förr eller senare tas beslut som ser till att kolet/oljan/gasen inte får tas upp ur marken, och hur bra är investeringen då? Jo, den är helt värdelös. Och om den fossila råvaran plockas upp ur marken har vi ett avsevärt större problem än så.

Pär Holmgren har skrivit flera böcker, den senaste heter Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Har inte läst den ännu, men har reserverat den på biblioteket. Mer information om böckerna finns att läsa på Pär Holmgrens hemsida.

Vi känner sedan länge till problemen och vad de kommer att leda till, ändå händer det så lite. Vi har ett system där ständig tillväxt eftersträvas trots att planetens resurserna inte är oändliga. Vi uppmanas att konsumera, annars blir det ekonomisk kris. Numera har vi till och med negativ styrränta för att stimulera konsumtion. Detta samtidigt som vi överutnyttjar planetens resurser. Något är väldigt galet!