Taggad: kortkedjiga klorparaffiner

Giftig plastmatta säljs i Sverige

Återigen har det visat sig att produkter som säljs till konsumenter innehåller mer farliga kemikalier än vad som är tillåtet enligt dagens regelverk. Denna gång handlar det om en plasttrasmatta från företaget Trademax som innehåller kortkedjiga klorparaffiner i olagliga mängder. Dessutom innehåller mattan höga halter av den hormon- och reproduktionsstörande ftalaten DEHP samt fyra gånger så mycket bly som kommer vara tillåtet när nya regler träder i kraft nästa år.

En matta i till exempel ett barnrum utsätts för ständig nötning och kan läcka, vilket gör att ftalater hamnar i dammet och i inomhusluften.

Citatet ovan kommer från Karin Alkell, inspektör på Kemikalieinspektionen (artikel i SvD).

Det här är ämnen som vi inte vill ha i våra hem. Anmärkningsvärt är att den aktuella mattan fortfarande säljs på Trademax hemsida, med 73% rabatt för den som är sugen.

plastmatta2
Skärmavbild från Trademax hemsida 2015-07-09

Problemet är att det inte bara handlar om denna matta. Jag har upprepade gånger redogjort för liknande avslöjanden, stavmixrar som läcker klorparaffiner, ftalater och bly i produkter av mjukplast, perfluorerade ämnen i micropopcorn, bly kadmium och kvicksilver i smycken och PFOS i barnskor. Listan kan tyvärr göras allt för lång. Och hur det ser ut i de produkter som inte har kontrollerats, det har vi ingen aning om men trenden är tydlig. Produkter som säljs i Sverige innehåller ohälsosamma kemikalier utan att vi får reda på det.

Är det inte dags för fler kontroller kombinerat med hårdare lagstiftning?

Uppdatering 2015-07-09 kl 13:49: Nu har den aktuella mattan ”Caro” tagits bort från Trademax hemsida.

8 av 12 stavmixrar läcker gift till maten, här är listan!

Idag rapporterar tidningarna om en rapport från Stockholms universitet där det konstateras att åtta av tolv testade stavmixrar avger klorparaffiner vid användning. Kortkedjiga klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer på grund av att de är stabila och svårnedbrytbara ämnen som lagras i miljön. De drabbar också lever, njure och sköldkörtel och är möjligt cancerframkallande.

Stavmixer
Arrangerad bild. Stavmixer ska naturligtvis lämnas som elavfall.

Stockholms universitet upptäckte att en stavmixer läckte klorparaffiner i samband med att man i annan forskning analyserade kattmat. Kattmaten visade sig innehålla klorparaffiner som läckt från den mixer som användes. Forskarna beslutade sig då för att testa tolv vanliga stavmixrar och resultatet visar att åtta av dem läckte klorparaffiner till det som mixades. I fem av fallen bedöms halterna som höga.

Följande åtta läckte klorparaffiner (modellbeteckning inom parentes):

 • Matsui (M24HBW09E)
 • Voltage (HM-918)
 • OBH Nordica, Kitchen, Quickmix (6705)
 • Braun Multiquick 3 (4162)
 • Electrolux, Ultramix Pro (ESTM 6400)
 • Coline (LW-3318)
 • Russel Hobbs (18274-56)
 • OBH Nordica Kitchen, Quickprep 500 (7701)

De med fet text är de där halterna bedöms som höga. Åke Bergman vid Stockholms universitet säger så här om resultatet:

Studien behöver följas upp av mer arbete för en heltäckande bild men resultatet är entydigt. Människor kan exponeras av ämnen som är skadliga vid intag av mat som mixats vilket är allvarligt, särskilt om det drabbar små barn.

Hur många småbarnsföräldrar använder inte stavmixern just för att mixa mat till sitt barn? Vad gör man då om man äger en stavmixer som finns med på listan? Jag skulle nog kontakta tillverkaren och säga att jag vill lämna tillbaks den med anledning av det den sprider till maten. Det är bedrövligt att vi kan lita på deras produkter!

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Rapport Klorparaffiner i stavmixrar. Tyvärr visar detta återigen att det inte går att lita på de produkter som finns i handeln och att det behövs kraftfullare lagstiftning och mer kontroll att den efterlevs. Se även mitt tidigare inlägg om farliga kemikalier i hälften av de testade plastprodukterna.

Akademibokhandeln har svarat, summering

Efter min påminnelse i söndags så kom det då ett svar från Akademibokhandeln. De felaktigheter som jag påtalade i deras första svar kommenterar de inte vilket jag tolkar som att de insett att de hade fel. I övrigt innehåller svaret inte så mycket nytt men de betonar att de ser allvarligt på uppkomna situationen. Jag tror inte att det ger något att jag fortsätter denna mailväxling ytterligare. Däremot är jag övertygad om att det är bra att de får sådana här frågor från oss konsumenter, så att de förstår att vi tycker att det är viktiga frågor. Nedan citerar jag först det svar jag fick och längst ned finns länkar till tidigare inlägg:

Hej Per,

Tack för ditt engagemang i denna viktiga fråga.

Akademibokhandeln för, som jag tidigare nämnt, en aktiv dialog löpande med våra leverantörer för att säkra att de produkter vi säljer i våra butiker lever upp till våra högt ställda krav kring socialt ansvar, arbetsrätt och miljölagstiftning.
Kemikalieinspektionens inspektion visade som du nämner att ett av Burdes pennskrin innehöll otillåtna ämnen. Det visar på vikten av att hela tiden jobba nära sina leverantörer och ha en tät dialog kring frågor som denna. Av naturliga skäl har vår dialog med Burde intensifierats sedan Kemikalieinspektionens undersökning, för att säkerställa att vi endast marknadsför produkter som lever upp till våra högt ställda krav i våra butiker.

Jag kan inte nog betona hur allvarligt vi ser på den uppkomna situationen och att vi jobbar med ständiga förbättringar för att leva upp till de höga krav vi ställer.

Med vänliga hälsningar,
Patrik

Tidigare inlägg:

 1. Varannan testad plastprodukt innehöll farliga ämnen
 2. Här är de farliga plastprodukterna!
 3. Clas Ohlson fortsätter sälja produkt med farliga ämnen
 4. Frågor till Akademibokhandeln
 5. Akademibokhandeln har svarat, men frågor kvarstår…
 6. Inget svar från Akademibokhandeln

Inget svar från Akademibokhandeln

Den 10 september skickade jag ett andra mail till Akademibokhandeln eftersom jag inte tyckte att de i sitt svar besvarade mina frågor. Anledningen till att jag tog kontakt med dem var resultatet från Kemikalieinspektionens kontroll, där båda produkterna från Akademibokhandeln som analyserades innehöll farliga ämnen.

I sitt svar undvek de nämligen den viktigaste frågan, den om sannolikheten att det bara är de två produkter som Kemikalieinspektionen valde att analysera som innehåller farliga ämnen. Vad gör de för att säkerställa att alla andra produkter är okej? Dessutom ville de i sitt svar ge sken av att det var fler produkter än de två farliga som analyserades. Det var det inte, det har jag fått bekräftat av Kemikalieinspektionen. De antyder också att Kemikalieinspektionen inte sett någon anledning att vidta ytterligare åtgärder. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla företagen till miljöåklagare vilket i alla fall jag tycker är att ”vidta ytterligare åtgärder”.

Eftersom jag inte fått något svar på mitt andra mail så skickade jag i går en påminnelse där jag frågar dem om de avser att svara. Vi får se hur det blir med den saken.

Akademibokhandeln har svarat, men frågor kvarstår…

Med anledning av Kemikalieinspektionens kontroll av plastprodukter skrev jag ett mail till Akademibokhandeln. Jag ville få svar på hur de ser på att båda produkterna från dem som analyserades visade sig innehålla farliga kemikalier. Nu har jag fått ett svar, som citeras nedan. Mitt mail med frågor kan du läsa här.

Tyvärr så hanterar de sanningen lite vårdslöst, det finns två sakfel eller möjligtvis förskönanden av hur det ligger till. Dessutom svarar de inte på den viktigaste frågan, hur de ska säkerställa att det inte finns andra varor som innehåller farliga kemikalier. För inte kan väl någon på allvar tro att övriga sortimentet är okej, när två av två analyserade varor innehöll något av dessa ämnen i höga halter. För att inte felaktigt anklaga någon så har jag dubbelkollat alla faktauppgifter med Kemikalieinspektionen. Hurra för offentlighetsprincipen! Här kommer först Akademibokhandelns svar:

Hej Per,

Under maj och juni testade Kemikalieinspektionen plastprodukter i ett flertal detaljhandelskedjor. Under dessa tester undersöktes flera av Akademibokhandelns varor. Två av dessa, ett pennfodral från leverantören Burde samt en kalender från leverantören Concess, visade sig innehålla otillåtna ämnen.

I enlighet med våra rutiner drog vi tillbaka produkterna från butikerna direkt Kemikalieinspektionen meddelade oss undersökningens resultat i juni. Vi hoppas förstås att andra återförsäljare av dessa produkter gjorde likadant.

I samband med Kemikalieinspektionens undersökning fick vi också tillfälle att avge ett yttrande till Kemikalieinspektionen, vilket vi gjorde direkt i juni.  I detta yttrande redogjorde vi för våra inköpsprocesser, vår strävan efter att etablera långa relationer, med seriösa aktörer, samt att vi i samtliga avtal både har en uppförandekod och en miljöbilaga som tydligt reglerar leverantörens ansvar i frågor kring socialt ansvar, arbetsrätt och miljölagstiftning. Efter vårt yttrande fick vi ett meddelande från Kemikalieinspektionen där de lät meddela att de mottagit vår redovisning och inte funnit några brister som ger anledning att vidta ytterligare åtgärder.

Vi ser givetvis allvarligt på den uppkomna situationen och tycker det är mycket olyckligt. Utöver våra avtal har vi också löpande en konstruktiv dialog med leverantörerna för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

Med vänliga hälsningar,

Patrik

Jag skickade igår ett nytt mail till Akademibokhandeln av två anledningar. Dels tycker jag inte att de svarar på hur de tänker säkerställa att de inte har fler varor som innehåller farliga kemikalier, dels påstår de två saker som inte riktigt stämmer. Här kommer mitt svar:

Hej Patrik,

Tack för att du tog dig tid att svara på mitt mail. Ditt svar gör dock att jag måste ställa några kompletterande frågor och påståenden.

Jag tycker du på två ställen förskönar sanningen alternativt missförstått Kemikalieinspektionens kontroll och konsekvenserna av den.

För det första: Kemikalieinspektionen skickade två produkter från Akademibokhandeln på analys. En ”Tommy & Annika”-kalender och ett pennskrin. Ytterligare en produkt anskaffades men den skickades aldrig vidare på analys då den inte bestod av PVC. Alltså, 100 % av de analyserade plastprodukterna från Akademibokhandeln innehöll antingen kortkedjiga klorparaffiner eller ftalaten DEHP.

För det andra: Du skriver också att Kemikalieinspektionen ”lät meddela att de mottagit vår redovisning och inte funnit några brister som ger anledning att vidta ytterligare åtgärder”. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla de företag som sålt produkter som innehåller kortkedjiga klorparaffiner till miljöåklagare (åtalsanmälan). Det Kemikalieinspektionen har gjort är att avsluta tillsynsärendet och överlämna det till åklagare, därför tycker jag du förskönar situationen något i ditt svar.

Både uppgifterna om vilka produkter som analyserats och de om anmälan till miljöåklagare har jag kontrollerat hos Kemikalieinspektionen, så de stämmer.

Tyvärr tycker jag inte heller att du svarar på den kanske viktigaste frågan. Hur vet ni att inte andra plastprodukter hos er innehåller dessa ämnen? Ni säljer exempelvis fortfarande pennskrin av plast från Burde, vad är sannolikheten för att det bara var just den modellen som Kemikalieinspektionen analyserade som innehåller de förbjudna kortkedjiga klorparaffinerna?

Mvh,

Per

Blir intressant att se om jag får något svar som gör mig trygg i att handla plastprodukter hos Akademibokhandeln igen. Jag har inte alltför stora förhoppningar, säkrast är att undvika de mjuka plastprodukterna. Återkommer…

Pennskrin
En produkt från samma leverantör (Burde) som den som innehöll det förbjudna ämnet

Frågor till Akademibokhandeln

Med anledning av att båda produkterna från Akademibokhandeln som Kemikalieinspektionen testade innehöll farliga ämnen har jag skickat nedanstående mail till deras VD och även till info@akademibokhandeln.se. Det ska bli intressant att se om och vad de svarar.

Hej!

Jag har tagit del av det nedslående resultatet från Kemikalieinspektionens kontroll av plastprodukter. Av de totalt 66 produkter som kontrollerades i stickprovet så innehöll hälften farliga ämnen. Två av era produkter testades och båda innehöll farliga ämnen, pennskrinet från Burde innehöll förbjudna kortkedjiga klorparaffiner och en ”Tommy & Annika”-kalender innehöll höga halter av den hormonstörande ftalaten DEHP.

Hur tänker ni kring det här? Barn är extra känsliga för exponering av hormonstörande ämnen, därför finns regler kring hur mycket ftalater det får vara i leksaker och produkter för barn (1000 ppm). I eran kalender var det 150 000-160 000 ppm!

150 gånger (!) så mycket som det som tillåts i produkter som riktas till barn. Då gäller det att storebrors kalender inte ligger framme så den blir åtkomlig för småsyskonen…

Jag gick ned till närmsta Akademibokhandel idag och fick reda på att produkterna var återkallade. Illa hade det varit annars. Men faktum är att 100 % av de plastprodukter hos er som testades innehöll farliga ämnen, vad säger det om er kvalitetssäkring? Hur ska jag som kund kunna lite på era produkter i framtiden? I butiken fanns fortfarande ett flertal pennskrin från samma leverantör (Burde) som det Kemikalieinspektionen testade. Vad talar för att de inte innehåller höga halter av klorparaffinerna? Har ni gjort några egna analyser av de pennskrin från Burde som kemikalieinspektionen inte testade?

Jag pratade med personalen och fick ett bra bemötande även om de inte kunde svara på några frågor kring säkerheten hos de produkter som säljs i butiken. De menade på att det enda ni kan göra är att lita på att tillverkaren har koll och återkalla produkter som kemikalieinspektionen avslöjar. Är det er policy? Tar ni inte större ansvar gentemot era kunder än att hänvisa till tillverkaren? Jag köper ju produkten av er, inte av fabrikören i Kina.

Många frågor blir det. Jag hoppas ni tar er tid att besvara dem. Det här är viktiga frågor, för inte vill ni att våra barn ska få i sig hormonstörande ämnen som exempelvis riskerar skada deras förmåga att få egna barn i framtiden?

Med vänlig hälsning,

Per

Clas Ohlson fortsätter sälja produkt med farliga ämnen

Jag har tidigare skrivit om Kemikalieinspektionens kontroll av plastprodukter och vilka plastprodukter som visade sig innehålla farliga ämnen.

Jag blev nyfiken. Jag gick till Clas Ohlson i närmsta galleria för att se om de återkallat det passfodral som hade höga halter av ftalaten DEHP.

Passfodral Clas Ohlson

Det hade de inte. Givetvis kollade jag om artikelnumret var det samma som på den produkt som Kemikalieinspektionen testade (fullständiga listan). Jodå, samma streckkodsnummer och ”Lotnr”.

Passfodral baksida

Det är inte förbjudet enligt lag att sälja denna produkt. För leksaker och produkter som riktas till barn är högsta tillåtna mängd 1000 ppm. Clas Ohlsons passfodral innehöll 6900 ppm men riktar sig inte till barn. Men småbarn är nyfikna på annat än det som definieras som leksaker och älskar att smaka på annat än mat.

Låt därför aldrig barn leka med plastprylar som inte med 100 % säkerhet är definierat som en leksak. Jag tycker även att man bör undvika leksaker av mjukplast då dessa, trots förbudet, riskerar innehålla bland annat ftalater. Att det fuskas och säljs otillåtna produkter har ju denna kontroll tydligt visat.

Jag tycker det är dåligt av Clas Ohlson att sälja produkter som innehåller farliga ämnen. Det borde de inte gjort från början och i synnerhet inte nu när de tagit del av resultatet från Kemikalieinspektionens kontroll.