Taggad: mjukgörare

Nej, hushållen är inte större miljöbov än industrin!

Idag rapporterar tidningar och TV om att det inte längre är industrin som är den stora miljöboven (DN 10/10-2014).

Hushållen, med sin aningslösa hantering av farligt damm, utgör idag en allt större risk för naturen.

Jag blir så förbannad! Okej, hushållen spolar ned damm som innehåller farliga ämnen i avloppet. Vill hushållen ha farliga ämnen i sitt damm? Nej, troligtvis inte. Varför är då dammet farligt? Jo, för det innehåller kemikalier som utsöndrats från saker vi har i hemmet. Det handlar om flamskyddsmedel från hemelektronik, mjukgörare från plastleksaker och plastgolv och ämnen som ska göra produkter smuts-, fett- och vattenavvisande.

Visst, det här är helt klart kemikalier som inte hör hemma i avloppet. Men de hör inte hemma i vårt damm heller. Därför är det viktigt att damma ordentligt hemma, speciellt när man har små barn (läs tidigare inlägg). Att då säga att hushållen är större miljöbovar än industrin blir lite makabert. För vem har producerat sakerna som avger kemikalierna tror ni?

Varannan testad plastprodukt innehöll farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har testat 62 olika sorters plastprodukter som handväskor, pennskrin, plånböcker och fodral till mobiltelefoner. De analyserade om de innehöll kortkedjiga klorparaffiner, vissa ftalater och blysalter. Dessa ämnen finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Hälften av de undersökta produkterna innehöll något av dessa hälso- och miljöfarliga ämnen!

Plastprodukter
Dessa plastprodukter har ingen koppling till undersökningen

16 varor innehöll höga halter av kortkedjiga klorparaffiner och 11 varor innehöll dem i låga halter. Dessa klorparaffiner är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer samt mycket långlivade och de bryts inte ned i naturen.

På de 62 produkterna gjordes 66 analyser av förekomst av ftalaten DEHP. I 32 av dessa analyser förekom ftalaten i höga halter. DEHP är hornmonstörande och kan skada fortplantningsförmågan. DEHP är förbjudet i leksaker och barnavårdsprodukter om halten överskrider 0,1 % (1000 ppm). De produkter som testats är inte leksaker eller barnavårdsprodukter, men som alla föräldrar känner till så vill små barn smaka på det mesta, inte bara på det som definieras som leksak eller barnavårdsprodukt. Därför är det mycket oroande att pappas mobiltelefonfodral och storebrors pennskrin kan innehålla skadliga halter av ftalater som den lilla smaskar i sig.

Kemikalieinspektionen publicerar inte vilka produkterna är som nu dras tillbaka från marknaden, eller vilka produkter som innehöll ftalater. Men eftersom uppgifterna är offentliga har ”kemikaliegruppen” vid Naturskyddsföreningen i Karlstad tagit del av dem och publicerat dem på sin hemsida. Här kan du ta del av den fullständiga listan över testade produkter och resultat. Försäljningen av de varor som innehöll de förbjudna kortkedjiga klorparaffiner har stoppats av företagen. De som innehöll ftalater är (tyvärr) inte förbjudna enligt lag eftersom de inte är leksaker eller barnavårdsprodukter, så de produkterna kan företagen fortsätta att sälja.

Det Kemikalieinspektionen gjort är ett stickprov och det finns ju hur mycket plastprodukter som helst på marknaden. Men resultatet visar att vi kan misstänka att varannan mjuk plastprodukt innehåller höga halter av hormonstörande ftalater. Det är skrämmande och något som vi måste förhålla oss till. När du kollar i listan kan det vara bra att komma ihåg att för leksaker och barnavårdsprodukter (saker som barn förväntas smaka på) är högsta tillåtna halt 1000 ppm. En Hello kitty-handväska som testades innehöll 55 000-66 000 ppm!

Ja, det är lätt att nedslås av detta resultat. Hemma hos oss far sonen runt och ska undersöka allt som han får tag på. Hur mycket får han i sig av dessa skadliga kemikalier när han provsmakar på en elsladd? Men vi får istället för att stoppa huvudet i sanden försöka göra något bra av det, på flera plan. I vår vardag kan vi minimera plasten och välja tillverkare som garanterar ett bra innehåll när vi ändå köper plast. I ett större sammanhang så kan vi höja våra röster och göra klart för våra politiker att vi vill ha lagstiftning som förbjuder dessa farliga ämnen och som gör det kännbart för de företag som ändå säljer dem. Och även i det stundande valet är det viktigt att ha med dessa frågor. Både lokalt, där det bland annat bestäms vad våra barn ska utsättas för i förskola och skola, och i riksdagen där våra lagar stiftas. Jag hoppas en kommande regering också satsar mer pengar på Kemikalieinspektionen så att de kan göra ännu fler marknadskontroller som denna i framtiden.

Låt oss hjälpas åt att sprida till våra vänner, kollegor och släktingar hur illa det är. När ännu fler börjar ifrågasätta rimligheten i vad vi utsätter oss själva och våra barn för kommer trycket att öka på politiker och företagen. För det kan ju inte få fortsätta vara på det här viset.