Taggad: påverka

Har din kommun agerat för att få sina förskolor giftfria?

Många barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan. Därför är det jätteviktigt att förskolan är en plats där de inte exponeras för skadliga kemikalier. Naturskyddsföreningen bedriver sedan 2013 ett arbete, Operation giftfri förskola, vars syfte är att få kommunerna att börja ta steg i riktning mot en giftfri förskola.

Nu har Naturskyddsförening presenterat en undersökning om hur det går för Sveriges 290 kommuner. I 99 kommuner anger man att man ”påbörjat ett arbete i linje med Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola”. Eftersom det är en del stora kommuner som svarat ja, utgör förskolorna i dessa kommuner 57% av Sveriges alla kommunala förskolor.Skärmavbild 2015-02-20 kl. 09.56.36

Hur går det i din kommun? Kolla in kartan på Naturskyddsföreningens hemsida. Där finns också tips på hur du kan påverka din kommun att ta tag i problemet. Det kan nog finnas anledning att fortsätta att påverka de kommuner som påbörjat ett arbete också, så det inte går för långsamt eller prioriteras bort när det börjar kosta pengar.

Miljöpåverka din omgivning

Vecka 40 (27 sep-5 okt) är det miljövänliga veckan. Naturskyddsföreningen genomför den veckan varje år en extra satsning, med ett tema som riktar sig till konsumenter. I år är temat ekologisk mat. Förutom att Naturskyddsföreningen gör en massa saker på central och lokal nivå så kan även du och jag hjälpa till. Det går nämligen att beställa gratis informationsmaterial, perfekt att sprida i lunchrummet, öppna förskolan och andra ställen där du tror att folk är mottagliga för lite ekoinformation. Förutom två olika sorters små foldrar följer det också med tre snygga affischer. Här beställer du materialet. Gör som ekopappan, miljöpåverka din omgivning! :-)

Foldrar Naturskyddsföreningen