Taggad: russin

Gifter i russin

Tidningen Icakuriren har testat russin av tio olika märken. De har testat förekomsten av bekämpningsmedel och mögelgiftet Ochratoxin A. Mögelgiftet bildas av mögelsvampar som angriper russin. Djurförsök har visat att mögelgiftet i höga koncentrationer kan ge njur- och leverskador samt påverka immunförsvaret. Danmarks motsvarighet till Livsmedelsverket rekommenderar därför att man inte ger mer än 50 gram russin per dag till barn under tre år på.

Russin

Alla de sju oekologiska sorterna innehöll rester från bekämpningsmedel. I ett av fallen (COOP Solmogna russin) överskreds även halten EU:s gränsvärde. Dessa gränsvärden tar dock inte hänsyn till att människor får i sig olika slags kemikalier som tillsammans kan ge oönskade effekter, den så kallade cocktaileffekten. Därför tycker jag det bästa är att undvika bekämpningsmedlen helt och hållet.

Det fanns inga rester av bekämpningsmedel i något av de tre ekologiska russinmärkena. De ekologiska som testades var från Kung markatta, Saltå kvarn och Urtekram. Jag tycker det är glädjande att återigen se att det går att lita på att ekologiska varor är fria från bekämpningsmedel.

När det gäller mögelgiftet så fanns det även i de ekologiska sorterna, dock inte över över EU:s gränsvärde. Garants russin (oekologiska) däremot, innehöll så mycket mögelgift att det var fyra gånger högre än EU:s gränsvärde. Vår son har ännu inte fått russin att äta. Men kanske är det klokt att göra som danska livsmedelsverket rekommenderar, att begränsa barnens intag till 50 gram per dag.

Bäst i test kan man säga att Urtekram blev, inga rester av bekämpningsmedel och halten av mögelgift gick inte att kvantifiera då den var under 0,15 mikrogram per kilo. Urtekram förklarar de låga halterna med att de i sin produktion har rutiner för att upptäcka druvor som är mögelangripna. Kanske får det bli Urtekrams när det är dags för att köpa nya, om jag hittar dem i butik. Icakurirens test kan du läsa här.