Taggad: särskilt farliga kemikalier

EU-dom ger bättre kemikalieinformation

Förra veckan kom en dom från EU-domstolen som är ett steg i rätt riktning. Det handlar om företagens skyldighet att informera om en vara innehåller mer än 0,1 % av ett ämne som är upptaget på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Det har funnits olika tolkningar för hur regeln ska tillämpas när en vara består av flera komponenter.

Nu har EU-domstolen slagit fast att gränsen på 0,1 % gäller för varje delkomponent på en vara. EU-kommissionen har tidigare gjort tolkningen att halten ska räknas på hela varan. Om en cykel har ett handtag som innehåller mer än 0,1 % av en farlig kemikalie, t.ex vissa ftalater som används för att göra plasten mjuk, så omfattas den numera av reglerna. Tidigare skulle halten vara 0,1 % av hela cykelns vikt, vilket blir en avsevärd skillnad.

Ett lätt delkomponent som ett cykelhandtag skulle med det gamla sättet att räkna kunna innehålla jättehöga halter av farliga ämnen för att det sitter på en tung cykel. Men för den som kommer i kontakt med handtaget spelar det ju ingen roll om det sitter på en tung cykel eller en skruvmejsel, kemikalien är lika hälsofarlig oavsett.

Vill du veta mer om rättigheten att få reda på om en vara innehåller en kemikalie som finns på kandidatförteckningen, så kan du läsa om det här. Regelverket är fortfarande inte bra men med denna dom blev det åtminstone lite mindre dåligt.