Taggad: växthus

Äntligen ett globalt klimatavtal

Foto: NASA/WWF
Foto: NASA/WWF

Igår enades världens ledare om ett klimatavtal där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vägen dit är inte bestämd så mycket arbete återstår, detta globala och rättsligt bindande klimatavtal är snarare ett startskott än en målgång. Här följer kommentarer från de tre stora miljöorganisationerna i Sverige.

här säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen:

– Äntligen en framgång efter år av förhandlingar! Klimatavtalet skickar en tydlig signal till alla länder, städer och företag att skärpa sina klimatmål och snabba på omställningen till total fossilfrihet. Enligt IPCC bör de globala utsläppen av växthusgaser vara nära noll redan till 2050 för att ha en rimlig chans att klara av 1.5 gradersmålet. Det är också ett stort framsteg att vi får femårscykler för revidering av ländernas klimatmål.

– Nu måste Sverige skärpa sina klimatmål och öka tempot i att bli ett av världens första fossilfria länder. Det finns ett stort stöd för denna inriktning hos städer och företag. Det positiva är att omställningen redan är på gång, förnybar energi ökar och priset på det förnybara rasar. Nu krävs det att alla lägger in en högre växel.

– Ländernas nuvarande löften av utsläppsminskningar är dock helt otillräckliga och leder istället mot tre graders höjd global medeltemperatur. Dessa åtaganden måste skruvas uppåt. Det är olyckligt att de konkreta målen om 70-95 procents utsläppsminskningar plockades ur texten de sista dagarna. Därför är det en tröst att ländernas egna klimatmål ska revideras var femte år.

– Det är skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar nya pengar för klimatarbetet till de fattiga ländernas klimatomställning efter 2020. För att klara av den höjda ambitionen måste utvecklingsländerna få nya pengar, så att de under mycket kort tid kan ställa om till 100 procent förnybar energi. De rika länderna har redan utnyttjat den största delen av vårt gemensamma utsläppsutrymme, och då är det inte mer än rätt att betala för den skada utsläppen har orsakat.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige kommenterar avtalet så här:

– Världen ser ut att få nya mer ambitiösa mål för klimatet. Det som saknas är vägen dit. Avtalet i Paris räcker inte för att begränsa uppvärmningen, men det visar tydligt att fossilindustrin från och med nu tillhör historien och att förnybar energi tillhör framtiden.

– Strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader innebär i praktiken att världen helt måste fasa ut fossila bränslen till 2050. Men klimatet bryr sig inte om vad det står på ett papper. Klimatet bryr sig om ifall människan slutar elda kol och olja. Nu måste politiker över hela världen gå från ord till handling, så att vi stänger gapet mellan det som sägs och det som görs.

– Avtalet är fortfarande inte tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat störst utsläpp.

Världsnaturfondens (WWF) klimatexpert Stefan Henningssons kommentar:

– Parisavtalet är en viktig milstolpe. Vi har gjort framsteg men jobbet är inte avslutat. Det vi behöver se nu är att varje land stärker sina ambitioner för utsläppsminskningar till år 2025 och 2030 – annars missar vi det långsiktiga målet.

– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran. Men om det kommer att gå tillräckligt fort, hur övergången till ett fossilfritt samhälle ska finansieras och hur de fattiga som redan drabbas av klimatförändringarna kan skyddas är stora frågetecken.

– För första gången har omdirigering av finansiella flöden för att sänka utsläpp och anpassa oss till klimatförändringarna kommit in som en specifik övergripande målsättning i ett globalt klimatavtal.

– Nu är det viktigt att storföretag, entreprenörer, städer, investerare och civilsamhället agerar tillsammans för klimatet, för att hjälpa världens ledare att leverera på det historiska löfte som gavs till våra framtida generationer i Paris idag. Den resan måste börja långt före år 2020 då huvuddelen av det nya globala klimatavtalet träder i kraft.

Att få alla världens länder (195 st) att komma överens om hur ett avtal ska formuleras är naturligtvis inte lätt. Hellre ett hyfsat bra avtal som alla står bakom än ett jättebra som vissa länder ratar. Den som vill läsa själva avtalet kan ladda ned det här, l09r01.

Naturhuset i Sikhall med i Go’kväll

I somras var jag och min far på en visning av naturhuset i Sikhall och efter det besöket skrev jag ett inlägg som du kan läsa här. Jag har den senaste tiden sett att många besökare på hemsidan kommit via sökningar på naturhuset och dess ägare Anders Solvarm. Nu vet jag varför, SVT:s Go’kväll har sänt ett reportage från naturhuset i Sikhall. Det är ett sevärt reportage om familjen Solvarm och deras hus. Om du inte redan sett det så kan du se det på SVTplay  genom att klicka på bilden nedan.

Skärmavbild SVT Naturhus

Naturhuset i Sikhall

I helgen var jag och min far på en visning av naturhuset i Sikhall. Det var inte en visning inför husförsäljning utan en visning för de som är intresserade av att veta mer om naturhuset och dess filosofi. Huset ligger vid Vänern, två mil norr om Vänersborg.

Naturhuset i Sikhall
Naturhuset i Sikhall

Naturhuset består av ett växthus i vilket ett bostadshus har byggts upp. Det var arkitekten Bengt Warne som myntade begreppet naturhus och han byggde i slutet av sjuttiotalet det första naturhuset i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Ett naturhus består av klimatskal (växthuset), bostadsdel och kretslopp. Kretslopp innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarsbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset. Klimatet i växthuset blir som vid norra medelhavet och därför kan  planteringarna bestå av exempelvis vindruvor, mandel, aprikos och persika. Frukterna och grönsakerna äts upp och hamnar till sist tillbaks i trekammarsbrunnen. Kretsloppet har slutits.

Citronträd
Citronträd på bostadshusets takterass

Huset i Sikhall har byggts av Anders Solvarm och han bor där med sin fru och tre barn. Från början var planen att bygga ett traditionellt timrat hus. Anders gjorde arbetet själv med hjälp av kunskaper han skaffat sig på en timringskurs. Av olika anledningar så tog det sin tid att timra upp huset och av en tillfällighet hittade Anders boken På Akacians villkor av Bengt Warne och Marianne Fredriksson, där konceptet naturhus beskrivs. En stor fördel med att bygga ett växthus över hela huset var även att bygget kunde ske skyddat mot regn och snö.

Takterass
”Uteplats” på takterassen

Ekologi och miljö genomsyrar hela byggnaden. Det är elkablar fria från PVC, det målas med linoljefärger och äggoljetempera för att nämna några exempel som togs upp under visningen. Jag tycker det var en mycket intressant visning! Även om vi kanske inte ska bygga ett regelrätt naturhus så är det ett koncept och en filosofi värd att inspireras av.

Gång bakom huset
Husets baksida. Runt hela huset har det planterats växter, förutom att ge frukt ger de även skugga.

Familjen Solvarm har visningar av sitt hus några gånger per år, främst på sommaren. Årets visningar är fulltecknade men det är något jag kan rekommendera om ni liksom jag är intresserad av hållbart byggande med miljötänk. Mer info om huset i Sikhall och visningar finns på deras hemsida ecorelief.se.